Påmelding/Søknad

For at vi skal kunne behandle din søknad, trenger vi opplysninger av sensitiv karakter. 
Ikke send sensitiv informasjon via epost. Vi ber deg skrive ut skjemaene "Sykehistorie"
og "Helseopplysninger" under og sende dem til oss.
Ved 2 ukers Helsefremming og sykdomsforebygging, kun skjemaet "Søknad Helsefremming" 


Søknadsskjema sendes til:
Dødehavstiftelsen, Postboks 130, 4001 Stavanger

Vi kan også sende deg søknadspapirer pr. post.
Da klikker du "Ja takk" og fyller inn din adresse.


Fylles ut av pasient

 

Søknad ved BEHANDLINGSOPPHOLD
Fylles ut av pasient

(Sendes elektronisk)

(Last ned og skriv ut)

Fylles ut av fastlege eller spesialist
 

(Last ned og skriv ut)


For ledsager:
Fylles ut av fastlege                              
(Last ned og skriv ut)


Søknad ved HELSEFREMMING OG SYKDOMSFOREBYGGING (to ukers opphold)
Fylles ut av fastlege                               (Last ned og skriv ut)


Krav til søkere

Behandlings- og rehabiliteringsopphold ved Dødehavet er et tilbud til mennesker med muskel- og skjelettlidelser, fibromyalgi, kroniske smerter, revmatisk sykdom, slitasjegikt/artrose, opptrening etter ortopedisk operasjon, ME/CFS, hudlidelser og kronisk lungesykdom som astma og KOLS.

Bruk av medisiner forordnet av lege opprettholdes under behandlingsoppholdet, og deltagerne må medbringe egne medisiner for 3-4 ukers opphold.
Deltagerne må være selvhjulpne.

Behandlingsansvarlig ved The Norwegian Dead Sea Clinic:
Dr. Marco Harari, DMZ Medical Center, Lot Hotel, Ein Bokek, Israel.
Norsk behandlerteam med lege, sykepleier, fysioterapeut og psykoterapeut under oppholdet.

Eksklusjonskriterier
Ustabil hjertesykdom, alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, fotosensitivitet, malignt melanom, alvorlig nyresvikt, ustabil epilepsi, alvorlig psykisk sykdom, tablett- og alkoholmisbruk.