Hvem kan søke?

Opphold ved Dødehavsklinikken må planlegges i god tid. Dersom fastlegen vurderer det slik at du kan ha nytte av rehabiliteringstilbudet, må søknad sendes Dødehavstiftelsen som følger:

Behandlingsopphold "Raskere til aktivt liv!" - for deg med helseplager:
Helseopplysningsskjema (fylles ut av fastlege)
Medisinsk Sykehistorie (fyller ut selv)

SØKNADSSKJEMA

Helsefremming og sykdomsforebygging "Hold deg frisk!" - for deg uten sykdom:
Søknad Helsebygging (fylles ut av fastlege)

SØKNADSSKJEMA

Søknaden behandles først av legeteam i Stavanger og deretter ved Dødehavsklinikken, før endelig godkjenning om tildeling av behandlingsplass foreligger.

For å kunne delta, må du være selvhjulpen og ikke ha balanseproblemer. Det er ikke mulig å delta dersom du har problemer med alkohol- eller tablettoverforbruk.

Reise og opphold

Flyreise til Ben Gurion flyplass, Tel-Aviv.
Fra og med desember-gruppen 2018 tilbyr Norwegian direkteflyvning Oslo - Tel-Aviv! November 2019 har Norwegian retur via København til Gardermoen.

Gruppene hentes på flyplassen med buss fra hotellet. Turen til Dødehavsklinikken tar ca. 2 timer.
 

Behandlingsopphold "Raskere til aktivt liv!" - for deg med helseplager:
Tre ukers opphold med helhetlig (tverrfaglig) rehabiliteringsprogram + klimaterapi

Tidspunkt 2019:

7/9 - 28/9, 21 døgn og 26/10 - 17/11, 22 døgn

Helsefremming og sykdomsforebygging "Hold deg frisk!" - for deg uten sykdom:
To ukers opphold med individuell kartlegging, helsebygging + klimaterapi

Ta kontakt, 2 ukers helsefremming/sykdomsforebygging kan tilrettelegges innenfor 3 ukers oppholdene.

Ta kontakt for mer informasjon.

Priser 2019

7.-28.september

Tre ukers tverrfaglig rehabiliteringsprogram + klimaterapi, 21 døgn: kr.: 44.850,-
Prisen inkluderer transfer t/r flyplass, fullt medisinsk rehabiliteringsprogram og klimaterapi, opphold i delt dobbeltrom på Lot Hotel med halvpensjon (frokost- og middagsbuffet). Flybillett ikke inkludert.

For behandlingsoppholdet 26.oktober- 17. november, 22 døgn: kr.: 44.850,- Prisen inkluderer transfer t/r flyplass, fullt medisinsk rehabiliteringsprogram og klimaterapi, opphold i delt dobbeltrom på Lot Hotel med halvpensjon (frokost- og middagsbuffet). Flybillett ikke inkludert.

Ledsager 3 uker inkl. flybillett t/r. kr.: 31.850,-
Prisen inkluderer transfer t/r flyplass og opphold i delt dobbeltrom på Lot Hotel med halvpensjon (frokost- og middagsbuffet).

2 ukers helsefremming, sykdomsforebygging + klimaterapi: tidspunkt tilpasses i september og oktober/november, ta kontakt med kontoret tlf.: 51516984.
Individuell kartlegging, helsebygging og klimaterapi, opphold i delt dobbeltrom på Lot Hotel med halvpensjon (frokost- og middagsbuffet).

Helsereiser kan ikke garantere tidligere publiserte pakkereisepris etter at frist for bestilling er utløpt, da priser på flybilletter kan øke. For prisene oppgitt på denne siden er derfor ikke flyreisen inkludert.

Praktisk informasjon

Helsereiser as er teknisk arrangør for helseopphold ved Dødehavsklinikken. Alt praktisk omkring reise og flybilletter tas direkte med dem. Helsereiser fakturer direkte for reise og opphold. Helsereiser er opptatt av forbrukertrygghet. Her kan du lese deres  Personvernerklæring  og  Alminnelige vilkår for pakkereiser NB! I tillegg til Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder følgende Tilleggsvilkår for reiser til Dødehavsklinikken. Vilkårene gjelder fremfor de alminnelige vilkårene. 

Deltakere som trenger ekstra hjelp
Deltaker som trenger hjelp for å kunne gjennomføre reise og behandlingsprogram må ha med egen ledsager under reise og opphold. 

Viktig informasjon
Først etter at alle medisinske opplysninger er vurdert av medisinsk fagteam i Norge og ved Dødehavsklinikken, kan evt. behandlingsplass tilbys. Tidspunkt avgjøres av fagteam. 
Dersom kriteriene for behandling ikke er oppfylt, vil det bli gitt avslag på søknad.

Betingelser og Vilkår for opphold ved Dødehavsklinikken

Dersom det viser seg at det er gitt feil opplysninger eller tilbakeholdt informasjon i søknadsprosessen og behandlingsplass er tildelt på feil grunnlag, kan behandlingsoppholdet kanselleres og deltaker må selv bære det økonomiske ansvar i sin helhet.

Medisinsk ansvarlig lege kan kansellere tildelt behandlingsplass og/eller avbryte behandlingsoppholdet ved Dødehavsklinikken, dersom det er gitt feilaktig informasjon og/eller relevant informasjon og/eller medisinske opplysninger er holdt tilbake. 

I forbindelse med behandlingsopphold ved Dødehavet, samtykker deltaker i at informasjon i utfylte helseskjema «Medisinsk sykehistorie» og "Helseopplysninger", benyttes til å tilpasse behandlingsprogrammet og senere til å evaluere effekten av behandlingen.

Deltaker i dobbeltrom tildeles rom med en annen deltaker fordelt etter kjønn, alder og diagnose.

Avbrudd av opphold
Behandlingsansvarlig lege ved Dødehavsklinikken vil fortløpende vurdere den enkeltes medisinske tilstand og kan til enhver tid avbryte oppholdet, dersom legen vurderer at deltakers tilstand ikke er forenlig med fortsatt opphold ved Lot Hotel og videre medisinsk rehabilitering ved Dødehavsklinikken. Hvis slik situasjon skulle oppstå, vil deltakers pårørende bli informert. Pårørende og deltaker må selv omgående etablere kontakt med forsikringsselskap, for videre bistand. Dødehavstiftelsen og Dødehavsklinikken har verken økonomisk, praktisk eller medisinsk ansvar etter dette. Innbetalt beløp tilsvarende resten av oppholdet blir ikke refundert.

Dersom deltaker under reisen eller under oppholdet opptrer på en slik måte at det er til sjenanse og belastning for andre deltakere eller personale, kan vedkommende bli beordret hjemsendt for egen regning. Innbetalt beløp tilsvarende resten av oppholdet blir ikke refundert.