Pårørende - og Familie Helse: "Hvordan har DU det?"

To ukers tilbud om Helsefremming og sykdomsforebygging, med individuell kartlegging og Klimaterapi

Som pårørende til en som er kronisk syk, befinner du deg i en krevende livssituasjon med risiko for å utvikle egen fysisk og psykisk sykdom. Sykdommen rammer hele familien og dagliglivet blir endret. Når hovedfokus er på den syke, kan du som pårørende føle deg usynlig. Belastningen blir stor ved å skulle ivareta egne behov samtidig som den syke trenger all oppmerksomhet og omsorg.

Som pårørende er du en ressurs, ikke bare for den syke, men også for helseapparatet. Forskning bekrefter at familien er en helsefremmende faktor. Nærhet og åpenhet mellom familiemedlemmer forebygger problemer. Spørsmål mange pårørende stiller seg er: «Hvor lenge makter jeg å være en ressurs for den syke?  Hva må til for at jeg holder meg frisk?» 

Som pårørende har du behov som må dekkes for å unngå at du og familien endres fra å være en ressurs til å bli en begrensning for den kronisk syke.

 • Du trenger aksept, tid og anledning til å ivareta egen psykisk og fysisk helse

 • Du trenger støtte til å opprettholde aktiviteter, arbeid og sosialt nettverk

 • Du trenger opplæring, veiledning og rådgivning tilpasset din situasjon

 • Mange pårørende har glede og nytte av samvær med andre i samme situasjon

Fremfor alt har du kanskje behov for et frikvarter og den gode samtalen. Tid og rom til å reflektere og kanskje erkjenne behovet for omprioritering og reorientering.

Målet for oppholdet er å legge forholdene til rette for at du som deltaker skal få overskudd og kunnskap til å gjennomføre nødvendig endringsarbeid. Programmet inneholder blant annet:

 • Individuell kartlegging av risikofaktorer - tilrettelegging, oppfølging og veiledning

 • Tverrfaglig norsk helseteam - Individuell tilpasning

 • Klimaterapi med Dødehavsbad i omgivelser med høyt barometertrykk og økt oksygeninnhold, mineralske svovelbad, medisinsk massasje og varme mud-innpakninger

 • Fysisk aktivitet og fysioterapi, stress-håndtering og avspenning

 • Kunnskapsformidling og veiledning

 • Næringsrike og varierte måltider tilpasset alle behov

Dødehavet danner grensen mellom Jordan og Israel. Dødehavsklinikken ligger i Negev ørkenen i sørenden av Dødehavet, på jordas laveste punkt, 420 meter under havoverflaten.


Praktiske opplysninger: To ukers opphold i delt dobbeltrom ved Lot Spa Hotel, Ein Bokek, Dødehavet. Alt program, klimaterapi, frokost- og middagsbuffet er inkludert. Gruppene reiser samlet tur/retur.

Vær velkommen til kontakt med Dødehavstiftelsen tlf. 51516984 eller post@dodehavstiftelsen.no


"Med omsorg for den enkelte, med natur og vitenskap som forankring"

Søknadsskjema (fylles ut av fastlege)

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som driver helsefremming, rehabilitering, utdanning og forskning. Ved Dødehavsklinikken har er det gjennom 15 år gitt tilbud om medisinsk rehabilitering og klimaterapi i det unike klimaet på jordas laveste punkt. Gjennom 5000 år har Dødehavsområdet vært kjent for sine helsefremmende egenskaper. Kliniske studier og forskning  gjennom 50 år har dokumentert at Dødehavets klimaterapi er en effektiv behandling ved en rekke kroniske lidelser. Gjennom påvirkning av kroppens mikrobiom og immunsystem, oppnås oppsiktsvekkende gode langtidsresultater. Det handler om evidensbasert skolemedisin, hvor kroppens og sinnets egne helbredende krefter styrkes!

Unik klimaterapi og en Sol som stråler annerledes!

Helt siden Oldtiden har Dødehavet eller Saltsjøen, vært kjent for sitt helsebringende klima. Som et unikt geologisk fenomen, ligger verdens mest saltrike innsjø i en ørken på jordas laveste område, 420 meter under havoverflaten. Høyt barometertrykk gir økt tetthet av oksygen i lufta. Minimal nedbør og høy temperatur hele året, gir tørr luft med lav relativ luftfuktighet. Solstrålene brytes gjennom en dis av fordampet mineralaerosoler som ligger som et teppe over Dødehavet. Slik blir det reduksjon av de helseskadelige strålene og et unikt forhold mellom UVA/UVB.  Soleksponering gir rask produksjon av vitamin D i huden, påvirkning av mikrobiomet og  immunsystemet.  Kombinasjonen av de fire elementene sollys, luft, mineralsalter og svart mud, danner sammen et unikt «naturens helse spa» og et mikroklima som ikke finnes andre steder i verden. Denne ekstraordinære kombinasjonen av naturelementene har evnen til å reparere og fornye fysiologiske funksjoner og prosesser.

"Mer oksygen og mer helse på jordas laveste punkt!" 

Ved Dødehavsklinikken har vi fokus på

 • Medisinsk Klimaterapi

 • Kunnskapsformidling og veiledning til adferds- og livsstilsendring. Styrking av helsefremmende prosesser og iboende ressurser og muligheter

 • Hensiktsmessig stresshåndtering

 • Fysisk trening og fysioterapi, kroppsbevisstgjøring, avspenning. Helsebringende bruk av kroppen

 • Kosthold og ernæring, døgnrytmer og balanse i hverdagen

Andre Helsetilbud ved Dødehavsklinikken

 «Raskere til aktivt liv!»
- for deg med kronisk sykdom, langtidssykmelding eller uførhet

Tre ukers tverrfaglig rehabiliteringsprogram og klimaterapi

Rehabiliteringstilbudet tilrettelegges sammen med deg som deltaker. Ved Dødehavsklinikken "bygges helse" med fokus på den enkeltes ressurser og muligheter. Vårt norske behandlerteam bor sammen med gruppen og sikrer tett og personlig oppfølging.

«Hold deg frisk!»
for deg uten helseplager
To ukers tilbud med helsefremming og sykdomsforebygging, individuell kartlegging og klimaterapi

"Hold deg frisk!" synes du kanskje er en vel frisk oppfordring - og lettere sagt enn gjort? Riktignok er helse en "gave" som er gitt oss ved fødsel og gjennom oppvekst. Men helse er også en oppgave - noe vi kan vedlikeholde og bygge resten av livet. Du kan påvirke din egen livskvalitet ved å engasjere deg i ditt eget helsearbeid!