Medisinsk rehabilitering, klimaterapi, utdanning og forskning ved kronisk sykdom

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager kan leve et aktivt liv med god livskvalitet.

Dødehavsklinikken er et norsk rehabiliterings- og kompetansesenter beliggende ved Dødehavet. Dødehavstiftelsen arrangerer årlige legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter.

Dødehavstiftelsen har en egen vitenskapelig forskningskomite under ledelse av sjeflege Marco Harari, som også sitter i styret for stiftelsen. Universitetene i Bergen og Stavanger er representert med følgende medlemmer i forskningskomiteen:

 • Prof. emer. Hugo A. Jørgensen og overlege Sigmund Lende.

 • Prof. Zvi Bentwich (MD), Dead Sea and Arava Science Center, er også medlem av forskningskomiteen.

Marco Harari har siden 1988 ledet det internasjonale behandlings- og forskningsarbeidet ved Dødehavet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med

 • Dead Sea and Arava Science Center ved prof. Zvi Bentwich (MD)

 • Hadassah universitetssykehus, Det hebraiske universitetet, Jerusalem

 • Ludwig Maxmilian universitetssykehus, München

 • Universitetssykehuset Vinohrady, Praha, Tsjekkia

 • Forskningssenteret RIDS Institute ved prof. Arieh Ingber og dr. Marco Harari.

 

Det norske rehabiliteringssenteret Dødehavsklinikken er et non-profit behandlings- og kompetansesenter. Her gis flerfaglig, helhetlig behandling og rehabilitering til norske pasienter som lider av:

 • Kronisk utmattelsessyndrom ME/CFS

 • Muskel- og skjelettlidelser, revmatiske sykdommer, fibromyalgi, kroniske smertetilstander, slitasjegikt, belastningslidelser

 • Hudlidelser som psoriasis, atopisk eksem og vitiligo

 • Kroniske lungelidelser, astma og KOLS

 

Dødehavstiftelsens styre og Vitenskapelig forskningskomite

 • Overlege Elisabeth Dramsdahl

 • Sjeflege Marco Harari

 • Allmennlege Rune Dramsdahl

 • Psykiater Jan Haslerud

 • Prof. Hugo A. Jørgensen,

 • Overlege Sigmund Lende

 • Prof. Zvi Bentwich

 • Kjell Pahr-Iversen

Dødehavstiftelsens advokat er Henning Brath fra Advokatfirma Brath M.N.A., som inngår i Advokatforum DA.


Formål og målsetning:

Formål

Dødehavstiftelsen ønsker å styrke rehabiliteringstilbudet til norske pasienter som lider av ulike kroniske sykdommer, slik at de kan få virksom medisinsk flerfaglig rehabilitering gjennom anerkjente, kontrollerte og vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder i det unike helsebringende klimaet ved Dødehavet. 

Vårt formål er å:

 • Kvalitetssikre og forbedre rehabiliteringsprogrammet gjennom kontinuerlig forskning og vitenskapelig dokumentasjon

 • Formidle kunnskap og informere gjennom vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner

 • Videreutvikle utdanningsprogrammet for helsepersonell innen medisinsk multidisiplinær behandling og rehabilitering, med klimabehandling som en viktig integrert del

Dødehavstiftelsen drives utfra et helhetlig menneskesyn og overbevisningen om at ethvert liv har lik verdi. Høy flerfaglig kompetanse og kvalitet gir grunnlaget for å kunne gi vitenskapelig dokumentert medisinsk behandling og omsorg, individuelt tilpasset den enkeltes sammensatte behov, uavhengig av religiøs og politisk overbevisning.

 

Virksomhet

Dødehavstiftelsen drives i samsvar med gjeldende norske krav og retningslinjer, tilpasset myndighetenes prioriterte helseoppgaver til befolkningen.

 • En vitenskaplig forskningskomite skal initiere og kvalitetssikre nivået på de vitenskapelige studier

 • Behandlingen ved Dødehavet skal kjennetegnes ved dokumenterte, evidensbaserte intervensjoner og vitenskapelige studier av høy kvalitet, koordinert av den vitenskapelige forskningskomiteen. Forskning og dokumentasjon er en viktig del av kvalitetssikring og fagutvikling

 • Dødehavstiftelsen vil utvikle spesialtilpassede behandlingsprogram og drive utstrakt forskning og utdanning, som ledd i kvalitetsforbedring av helsetjenestene

 • God ressursutnyttelse vil alltid være viktig og under nøye kontroll av den vitenskaplige forskningskomiteen

 

Multidisiplinær rehabilitativ klimabehandling (MDRC)

Nøkkelfakta om rehabiliteringsprogrammet:

 • Behandlingen er flerfaglig og individuelt tilpasset den enkeltes behov og ivaretar den kroppslige og psykiske helsen, i tillegg til de psykososiale utfordringene

 • Et høyt kvalifisert fagteam av behandlere med ulik profesjonsbakgrunn, arbeider tett sammen med pasienten. Livsstyrketrening med undervisning og tilegning av kognitive mestringsstrategier er viktig for å kunne takle dagliglivets påkjenninger og de utfordringene det er å leve med kronisk sykdom. Med fokus på pasientens ressurser hjelpes mennesket til å mestre sine plager og sitt liv. Dette gir høyere funksjonsnivå og bedret livskvalitet

 • Helsetilbudet skal kjennetegnes av høyeste kvalitetsstandard, og ivareta pasientens behov og forventninger i et helhetlig perspektiv