Om klinikken

Det norske rehabiliteringssenteret

Dødehavsklinikken er et rehabiliteringssenter som gir behandlingstilbud til norske pasienter. Virksomheten er ideell, non-profit og underlagt Dødehavstiftelsen.

Siden 2004 har nær 2000 norske pasienter gjennomført 3 ukers intensivt rehabiliteringsprogram ved Dødehavsklinikken. Oppfølging av pasientene etter hjemkomst viser gode langtidsresultater, med bedret funksjonsnivå og livskvalitet, mindre medisinbruk og generelt mindre behov for helsetjenester. Mange kan gjenoppta arbeid, studier eller skolegang. Norske allmennleger henviser i økende grad pasienter til behandling ved Dødehavet.

Dødehavstiftelsen og behandlingstilbudet ved Dødehavsklinikken høster stor internasjonal anerkjennelse.