Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som driver Helsefremmende arbeid som et supplement til det offentlige folkehelsearbeidet. Dødehavstiftelsen arbeider etter helsemyndighetenes retningslinjer. Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet, blant annet gjennom åpne FolkeHelsemøter og fagkonferanser. 

Ved den norske Dødehavsklinikken gis mulighet for to ulike helsefremmende opphold. Det handler om evidens basert medisin og 15 års erfaring med norske grupper.

1. Behandlingsopphold

"Raskere til aktivt liv!" - for deg med helseplager

Tre ukers opphold med helhetlig rehabiliteringsprogram + klimaterapi.
Norsk behandlerteam, individuell tilpasning og veiledning.

Grupper tilpasses for deg med

  • Kronisk sykdom

  • Langtidssykmelding eller uføretrygd

Les mer på siden Flerfaglig rehabilitering

Praktisk / Priser

Påmelding / søknadsskjema

 

2. Helsefremming og sykdomsforebygging

"Hold deg frisk!" - for deg uten sykdom

To ukers opphold med individuell kartlegging, helsebygging + klimaterapi.

Grupper tilpasses for deg som er

  • Aktiv arbeidstaker

  • Sliten og "utbrent"

  • Pårørende

  • mellom 18 og 65 år

Vi vet at forebyggende medisin og helsefremming er nøkkelen til bedret livskvalitet. Dødehavstiftelsen har skreddersydd et nytt 2 ukers tilbud ved Dødehavsklinikken, "Hold deg frisk!". Selv om vi innser behovet for livsstilsendring, er det vanskelig å ta fatt i det krevende arbeidet med å endre vaner og livsstil. Mange av oss er avhengig av et avbrekk fra den daglige rytmen og bevisstgjøring gjennom undervisning og veiledning, for å komme "på spor av et friskere liv".

Les mer på siden Helsefremming/forebygging

Praktisk / Priser

Påmelding /søknadsskjema

 

Dødehavsklinikken - "på spor av et friskere liv"

Håp og nye muligheter

For mange kronisk syke mennesker er behandlingsopphold ved Dødehavsklinikken blitt et viktig vendepunkt i sykdomsutviklingen - og i livet. Rundt 2000 kronisk syke mennesker har så langt gjennomført rehabilitering med bedret funksjonsnivå og livskvalitet og gode langtidsresultater. Fastlegene henviser i økende antall pasienter til behandling ved Dødehavsklinikken.

Etter mer enn 40 års studier er klimaterapi ved Dødehavet bevist å være en effektiv behandling ved en rekke kroniske lidelser. Ved Dødehavsklinikken kombineres den unike klimaterapien med et tverrfaglig helhetlig rehabiliteringsprogram som ivaretar den enkeltes kroppslige og psykiske helse, i tillegg til de psykososiale utfordringene.

Rehabiliteringstilbudet er basert på vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder og tilrettelegges sammen med deltakerne. Ved Dødehavsklinikken «bygges helse» med fokus på den enkeltes ressurser og muligheter. Vårt norske behandlerteam bor sammen med gruppen og sikrer tett og personlig oppfølging.

Hele mennesket. Tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi

Pasienter med kronisk sykdom har ofte flere helseutfordringer samtidig. Sykdomsbildet er sammensatt og det er behov for tilrettelagt behandling. Fysioterapi og fysisk aktivitet tilpasses den enkeltes kapasitet og skjer under veiledning. Det er mulig å benytte svømmebasseng, treningsstudio og sykler, og det er tilpassede turløyper i nærliggende naturreservat. Et eget undervisningsprogram er utarbeidet som gis i gruppe tre ganger i uken. Undervisning og veiledning i stressreduksjon er viktig, med trening i avspenning, pusteteknikker og aktiv tilstedeværelse. Det legges vekt på kosthold og helsefremmende livsstil. Livsstyrketrening med innlæring av kognitive teknikker er gjennomgående i hele behandlingsprogrammet. Det er mulig å arbeide i små grupper, og det gis anledning til individuelle samtaler med psykiater og psykoterapeut. En dag i uken er fridag uten behandlingsprogram, med mulighet for sightseeing, historiske og kulturelle opplevelser i et spennende område.

Unik klimaterapi. Solen stråler annerledes ved Livets sjø!

Helt siden oldtiden har Dødehavet, eller Saltsjøen, vært kjent for sitt helsebringende klima. Som et unikt geologisk fenomen, ligger verdens mest saltrike innsjø på jordas laveste område, 420 meter under havoverflaten. Kombinasjonen av de fire elementene sollys, luft, mineralsalter og svart mud danner et unikt ”naturlig helse-spa” og et mikroklima som ikke finnes andre steder i verden. Denne ekstraordinære kombinasjonen av naturelementer har evnen til å reparere og fornye fysiologiske funksjoner og prosesser. Klimaterapien er basert på en kombinasjon av høyt barometertrykk, høy oksygenmetning, lav relativ luftfuktighet, høy temperatur, høy konsentrasjon av mineralsalter, svart Dødehavs-mud og unik ultrafiolett stråling fra solen. Behandlingen doseres individuelt og omfatter soleksponering, varme mineralske svovelbad, varme mud-innpakninger og bad i Dødehavet.

Klimaterapi ved Dødehavet er en behandling som påvirker immunsystemet og selve sykdomsprosessen. Behandlingen bidrar til å styrke kroppens og sinnets egne helbredende krefter, og er uten risiko eller bivirkninger.

«Ved kronisk sykdom er det viktig å styrke kroppens og sinnets egne helbredende krefter og gi en behandling som er effektiv og uten bivirkninger.»

Interessert i å vite mer? Ta kontakt med oss her.

Klikk her for praktiske opplysninger om reise og opphold.

Hvem kan søke behandlingsplass?

Mennesker med kroniske lidelser og sammensatte sykdomstilstander, anbefales medisinsk flerfaglig (multidisiplinær) rehabilitering, der medisinsk klimaterapi er en viktig del av behandlingsprogrammet. Dette er et omfattende, helhetlig behandlingstilbud som ivaretar både de kroppslige og psykiske plagene, i tillegg til de psykososiale utfordringene som er forbundet med langvarig sykdom. (Les mer under Flerfaglig Rehabilitering)

For mennesker som ikke har spesiell sykdom eller diagnose tilbys 2 ukers opphold med Helsefremming og sykdomsforebygging. Det handler om helsefremming og egenomsorg i hverdagen og et liv i balanse og likevekt. I det unike helsebringende klimaet ved Dødehavet kan den gode samtalen og de gode møtene med profesjonelle veiledere blir et vendepunkt i - og for - livet. (Les mer under Helsefremming/Forebygging)