Dødehavsklinikken - veier til aktivt liv med kronisk sykdom

Håp og nye muligheter

For mange kronisk syke mennesker er behandlingsopphold ved Dødehavsklinikken blitt et viktig vendepunkt i sykdomsutviklingen - og i livet. Rundt 2000 kronisk syke mennesker har så langt gjennomført rehabilitering med bedret funksjonsnivå og livskvalitet og gode langtidsresultater. Fastlegene henviser i økende antall pasienter til behandling ved Dødehavsklinikken.

Etter mer enn 40 års studier er klimaterapi ved Dødehavet bevist å være en effektiv behandling ved en rekke kroniske lidelser. Ved Dødehavsklinikken kombineres den unike klimaterapien med et tverrfaglig helhetlig rehabiliteringsprogram som ivaretar den enkeltes kroppslige og psykiske helse, i tillegg til de psykososiale utfordringene.

Rehabiliteringstilbudet er basert på vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder og tilrettelegges sammen med deltakerne. Ved Dødehavsklinikken «bygges helse» med fokus på den enkeltes ressurser og muligheter. Vårt norske behandlerteam bor sammen med gruppen og sikrer tett og personlig oppfølging.

Hele mennesket. Tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi

Pasienter med kronisk sykdom har ofte flere helseutfordringer samtidig. Sykdomsbildet er sammensatt og det er behov for tilrettelagt behandling. Fysioterapi og fysisk aktivitet tilpasses den enkeltes kapasitet og skjer under veiledning. Det er mulig å benytte svømmebasseng, treningsstudio og sykler, og det er tilpassede turløyper i nærliggende naturreservat. Et eget undervisningsprogram er utarbeidet som gis i gruppe tre ganger i uken. Undervisning og veiledning i stressreduksjon er viktig, med trening i avspenning, pusteteknikker og aktiv tilstedeværelse. Det legges vekt på kosthold og helsefremmende livsstil. Livsstyrketrening med innlæring av kognitive teknikker er gjennomgående i hele behandlingsprogrammet. Det er mulig å arbeide i små grupper, og det gis anledning til individuelle samtaler med psykiater og psykoterapeut. En dag i uken er fridag uten behandlingsprogram, med mulighet for sightseeing, historiske og kulturelle opplevelser i et spennende område.

Unik klimaterapi. Solen stråler annerledes ved Livets sjø!

Helt siden oldtiden har Dødehavet eller Saltsjøen vært kjent for sitt helsebringende klima. Som et unikt geologisk fenomen, ligger verdens mest saltrike innsjø på jordas laveste område, 420 meter under havoverflaten. Kombinasjonen av de fire elementene sollys, luft, mineralsalter og svart mud danner et unikt ”naturlig helse-spa” og et mikroklima som ikke finnes andre steder i verden. Denne ekstraordinære kombinasjonen av naturelementer har evnen til å reparere og fornye fysiologiske funksjoner og prosesser. Klimaterapien er basert på en kombinasjon av høyt barometertrykk, høy oksygenmetning, lav relativ luftfuktighet, høy temperatur, høy konsentrasjon av mineralsalter, svart Dødehavs-mud og unik ultrafiolett stråling fra solen. Behandlingen doseres individuelt og omfatter soleksponering, varme mineralske svovelbad, varme mud-innpakninger og bad i Dødehavet.

Klimaterapi ved Dødehavet er en behandling som påvirker immunsystemet og selve sykdomsprosessen. Behandlingen bidrar til å styrke kroppens og sinnets egne helbredende krefter, og er uten risiko eller bivirkninger.

«Ved kronisk sykdom er det viktig å styrke kroppens og sinnets egne helbredende krefter og gi en behandling som er effektiv og uten bivirkninger.»

Interessert i å vite mer? Ta kontakt med oss her.

Klikk her for praktiske opplysninger om reise og opphold.