Det første kinesisk-israelske symposiet om klimaterapi og rehabilitering ved Dødehavet

Dr. Marco Harari

Dr. Marco Harari

En konferanse utenom det vanlige fant sted i desember 2016 på Lot Spa Hotel, Ein Bokek, under beskyttelse av DMZ Medical Center med medisinsk direktør Marco Harari i spissen. En delegasjon på 13 fremtredende dermatologer fra Kina, alle ledende professorer på sine felt, landet for første gang i Israel for et fem dagers opphold. Ved Dødehavet deltok de på forelesninger ved de høyest ansette forskerne på klimaterapiens område. Prof. Avraham Kudish fra Ben Gurion University holdt åpningsforedraget. Han ble fulgt av prof. Sima Halevy, også fra Ben Gurion University, tidligere president for Israeli Association of Dermatology og leder for hudavdelingen ved Soroka University Medical Center. Deres forelesninger beskrev meget godt Dødehavsområdets unike fordeler for pasienter som lider av hudsykdommer.

Prof. Min Zheng

Prof. Min Zheng

På konferansen beskrev prof. Min Zheng, lederen for den velrenommerte, kinesiske forskergruppen, utbredelsen av hudsykdommer i Kina. Prof. Zheng la særlig vekt på belastningene psoriasis medfører i landet. Sjefen for den medisinske grenen av Dead Sea and Arava Research Center, prof. Zvi Bentwich, kastet i sin forelesning lys over de forbløffende resultatene teamet hans har oppnådd, og åpnet veien for framtidig samarbeid med kinesiske eksperter og forskere. Dr. Marco Harari, medisinsk direktør ved DMZ Medical Center, brakte for dagen de eksepsjonelle virkningene klimaterapi ved Dødehavet har på psoriasis og andre hudsykdommer. På denne aller første samlingen var både deltakere og arrangører glade for å kunne dele av sine erfaringer. De avsluttet seminardagen med en omvisning på hotellet og spa-avdelingen, til alles store tilfredsstillelse. Det skapes nye kontakter og bygges samarbeid mellom Israel og Kina, slik at kinesiske pasienter med hudsykdommer kan tilbys et tre ukers behandlingsprogram med rehabilitering og klimaterapi ved Dead Sea Medical Center, Ein Bokek. 

Israelske og kinesiske forskere diskuterer

Israelske og kinesiske forskere diskuterer

Disse nyhetene bør også virke tilstrekkelig overbevisende på norske helsemyndigheter, slik at de sørger for at behandlingen av norske pasienter ved Dødehavsklinikken vil falle inn under refusjonsordningen for helsehjelp i utlandet. Så sent som for et år siden, i desember 2015, ble det gjort et politisk vedtak som bekreftet at det norske rehabiliteringssenteret Dødehavsklinikken har fått godkjennelse på lik linje med andre behandlingsinstitutter i utlandet. Imidlertid avventer både pasienter og deres behandlende leger i Norge ennå de praktiske konsekvensene av dette vedtaket.

Undervisningsdag ved Dødehavet

Studentene følger nøye med

Studentene følger nøye med

Kursdiplomene vises fram

Kursdiplomene vises fram

Som del av Dødehavstiftelsens utdanningsprogram, ble det 1. juni 2016 for tredje gang arrangert utdanningsseminar for 19 norske sykepleierstudenter ved Dødehavs-klinikken. I forbindelse med sin høyskole-utdanning i Norge, følger studentene et tre måneders utdanningsprogram på Rambam medisinske senter for menneskehelse ved Universitetet i Haifa. I den sammenheng har Dødehav-stiftelsen ansvar for et dagsseminar, med tema som dekker salutogenese, sykdoms-forebygging og tverrfaglig rehabilitering ved kronisk sykdom. I tillegg gis studentene undervisning om den unike medisinske klima-terapien ved Dødehavet, med innblikk i noen av de kliniske studiene som ligger til grunn. Studentene får også kunnskap om det unike behandlingstilbudet, hvor et tverrfaglig rehabiliteringsprogram kombineres med klimaterapi i et tre ukers intensivt behandlingsprogram.

Dødehavstiftelsens undervisningsseminar for norske sykepleierstudenter utvides stadig, ettersom stadig flere høyskoler og universitet i Norge er interesserte i å videreutvikle samarbeidet.


Velkommen til sommerens helse-event!

Dødehavstiftelsen inviterer til folkeopplysningsmøte 

Sandnes kulturhus onsdag 15. juni 2016 kl. 18-22

(Klikk på bildet over for fullstendig møteprogram)

(Klikk på bildet over for fullstendig møteprogram)

  • Helsebygging og helsefremmende tiltak i hverdagen
  • Veier til aktivt liv og livskvalitet med kronisk sykdom

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som arbeider for at mennesker til tross for kronisk sykdom skal komme videre i aktivt liv og arbeid. 
I tillegg til medisinsk rehabilitering ved Dødehavsklinikken, er stiftelsens hovedoppgaver helsebyggende arbeid, i form av informasjons-formidling og opplysningsarbeid, utdanning og forskning. Arbeidet har pågått siden 2003.

Pr. i dag er nærmere 2000 mennesker med ulike kroniske sykdommer hjulpet tilbake i aktivt liv etter behandling ved Dødehavsklinikken. Hovedtyngden er unge mennesker med sykdom som ME/kronisk utmattelsessyndrom og kronisk muskel-skjelettlidelse, fibromyalgi og revmatisk sykdom, mange er fra Rogaland. Flere bedrifter opplever å få sine medarbeidere tilbake i arbeid etter langtidssykmelding eller uføretrygd. Fastlegene henviser i økende antall pasienter til behandling ved Dødehavsklinikken.

Sommerens helse-event i Sandnes har et solid faglig innhold med temaer som: helsebygging, salutogenese, sol og vitamin D, hjernen, immunsystemet og tarmens betydning for en god helse. Foredrag ved blant andre professor Johan E. Moan fra Universitetet i Oslo, overlege Dag G. Storla, spesialist på ME/kronisk utmattelsessyndrom, spesialsykepleier Liv Thorsen, Sykehuset Innlandet og overlege Elisabeth Dramsdahl. Fastleger fra regionen deltar, og det blir delt pasienterfaringer. 

Kjell Pahr-Iversen medvirker med kunst til legedom. Han er stiftelsens høye beskytter og har donert vakre akvareller til arbeidet, disse henges opp i foajeen.

Lokalt kunstnerisk innslag ved musiker og artist fra Bryne, Hilde Selvikvåg.

Varaordfører Pål Morten Borgli står for åpningen, mens Trygve Brekke leder arrangementet.

Helse og livskvalitet er noe som angår oss alle.

Vel møtt i Sandnes Kulturhus! 

Klikk her for fullstendig program

Billetter kan forhåndsbestilles her

 

Arrangementet er støttet av: