Kunnskap og kompetanse gir helsefremming

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som driver Helsefremmende arbeid som et supplement til det offentlige helsetilbudet. Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet, blant annet gjennom åpne FolkeHelsemøter og fagkonferanser. Utdanning av helsepersonell er også en viktig del av arbeidet.

Ved Dødehavsklinikken tilbys medisinsk behandlingsopphold og helsebygging. Under disse oppholdene legges det vekt på undervisning og kompetansebygging. Kunnskap kan gi oss større grad av mestring ved helseutfordringer. Medisinske foredrag gis flere ganger i uken og noe av det som formidles publiseres på denne siden.

Nedenfor finner du pdf fra enkelte av undervisningene:

Breakthrough paves way for new Lyme disease treatment »

CFS Highligths 2019: A biological diagnosis tool? »

 A Mechanism-Based Approach to Physical Therapist Management of Pain »

Dead Sea Climatic factors for groups »

On the Track of a Healthier Life - FMS Oslo 2019 »