Helsefremming og sykdomsforebygging

"Hold deg frisk!" - for deg uten sykdom

To ukers opphold med individuell kartlegging, helsebygging + klimaterapi.

Grupper tilpasses for deg som er

  • Aktiv arbeidstaker

  • Sliten og "utbrent"

  • Pårørende

  • mellom 18 og 65 år

Søknadsskjema (fylles ut av fastlege)

Vi vet at forebyggende medisin og helsefremming er nøkkelen til bedret livskvalitet. Dødehavstiftelsen har skreddersydd et nytt 2 ukers tilbud ved Dødehavsklinikken, "Hold deg frisk!". Selv om vi innser behovet for livsstilsendring, er det vanskelig å ta fatt i det krevende arbeidet med å endre vaner og livsstil. Mange av oss er avhengig av et avbrekk fra den daglige rytmen og bevisstgjøring gjennom undervisning og veiledning, for å komme "på spor av et friskere liv":

Ny mulighet - forebygg sykdom - Hold deg frisk!

Det er gledelig å kunne lansere nytt tilbud ved Dødehavsklinikken: Helsefremming/Helsebygging for deg uten spesiell sykdomsdiagnose. Det handler om å forebygge utvikling av sykdom. Preventiv medisin er det viktigste for å unngå sykdom, det må starte før symptomer og plager gjør seg gjeldende.

Livsstilssykdommer er enhver sykdom som har sammenheng med hvordan en person lever. Disse sykdommene tilskrives dels at mennesker lever lengre i våre dager, og dels måten vi lever på, vår livsstil. Livsstilssykdommer og stressrelaterte sykdommer øker i forekomst i industrialiserte land der folk lever lenge. Eksempler på livsstilssykdommer er hjerte-kar sykdom som hjerteinfarkt og angina, hjerneslag, høyt blodtrykk, visse typer kreft, type 2-diabetes mellitus, kronisk lungesykdom (KOLS), benskjørhet (osteoporose), depresjon, medikamentmisbruk, overvekt, artrose, hiv/aids.

Livsstilssykdommer trenger lang tid for å utvikle seg. Når sykdommen er etablert, er det vanskelig å helbrede den. Samtidig er dette sykdommer som vi i høy grad kan forebygge eller forsinke gjennom å endre livsstil.

Den som ikke bruker tid på Helsebygging, vil før eller siden måtte bruke tid på sykdom. Kronisk sykdom lar seg ikke behandle frisk og kanskje må en leve med livsbegrensninger og medisiner resten av livet.

Å endre livsstil er ikke enkelt. Utfordringen er ofte å komme i gang, endre gamle vaner som kanskje bryter ned.

Helsebygging med klimaterapi ved Dødehavsklinikken handler nettopp om å komme i gang med de nødvendige livsstilsendringer den enkelte trenger for å unngå sykdomsutvikling. Det handler om kartlegging av risikofaktorer og å tilpasse den enkeltes behov av helsefremmende endringer. Livsstyrketrening handler om kunnskapsformidling og bevisstgjøring av energilekkasjer og stress. Det handler om regelmessig fysisk aktivitetsprogram og næringsriktig kosthold. Det handler om undervisning og veiledning, de gode samtalene og fellesskapet i en gruppe hvor alle har det samme mål: holde seg friske og unngå sykdom. Etter to ukers helsebygging mottar alle individuell medisinsk rapport.

I det unike klimaet på jordas laveste punkt er forholdene optimale for mobilisering av kroppens og sinnets indre legende krefter.  Ved Dødehavet spiller vi på lag med natur, kropp og sinn. Hele tiden under profesjonell veiledning.

Det kan være behov for rekreasjon og hvile i en hektisk hverdag, ønske om profesjonell veiledning, helsebygging og livsstyrketrening.  Enkelte ganger i livet trenger vi å ta et skritt til side, ut av den travle karusellen, hvor press og forventninger krever sitt. Vi trenger å ta grep med nye verktøy, for å kunne håndtere dagliglivets utfordringer på en hensiktsmessig måte. Kanskje er det behov for gjenlæring av evnen til å være aktivt tilstede i eget liv, ta tiden vår tilbake -  gjennom «sanse-kraft og tanke kraft». Det handler om helsefremming og egenomsorg i hverdagen og et liv i balanse og likevekt. Det handler om livsmestring og livskvalitet.

Negativt stress over tid øker risiko for utvikling av fysisk og psykisk sykdom. God helse fremmes ved å redusere stress og styrke immunsystemet. I det unike helsebringende klimaet ved Dødehavet kan den gode samtalen og de gode møtene med profesjonelle veiledere bli et vendepunkt i - og for, livet.

Det handler om investering i helse - det handler om fremtiden!

PÅRØRENDE - LES MER