HELSEFREMMENDE ARBEID - KOMPETANSE - KVALITET

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som driver Helsefremmende arbeid som et supplement til det offentlige folkehelsearbeidet. Dødehavstiftelsen arbeider etter helsemyndighetenes retningslinjer. Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet. Ved den norske Dødehavsklinikken gis mulighet til helsefremmende opphold. Det handler om evidens basert medisin og 15 års erfaring. Dødehavstiftelsen bistår kommunene i kompetansebygging og veiledning, i arbeidet med å bedre den generelle folkehelsen.


KURS OG KONFERANSER 2019:

Emnekurs i MUPS (Medisinsk uforklarte plager og symptomer) 9-10. september 2019. Mer informasjon: Legeforeningen kurs 2019

NORSK BEHANDLERTEAM - INDIVIDUELL TILPASNING - HELHETLIG

Vår 2019:

02.03 - 23.03 3 ukers behandlingsopphold - Fulltegnet

Høst 2019:

07.09 - 28.09 3 ukers behandlingsopphold

26.10 - 16.11 3 ukers behandlingsopphold

16.11 - 30.11 2 ukers helsebygging/sykdomsforebygging

Påmeldingsfrist til høstens grupper er 30/6, men det er begrenset antall plasser og gruppene fylles opp fortløpende.

Telefontid ved kontoret: mandag, tirsdag og torsdag kl. 11-14, telefonnummer: 51 51 69 84

Nytt samarbeid med Helsereiser!
Helsereiser er nå teknisk arrangør av oppholdene. Kontakt Helsereiser på telefon 23 00 12 60 eller e-post: helsereiser@travelnet.no
De tar imot påmelding og registrering og sørger for flybillett. Helsereiser fakturer direkte til deg, også for selve behandlingsoppholdet. Alt praktisk omkring reise og flybilletter tar du direkte med dem. Endelig bekreftelse på behandlingsplass blir gitt etter at Dødehavstiftelsens medisinske fagteam har gjennomgått søknadspapirer.

Helsereiser er en ideell reiseoperatør som eies av de store pasientorganisasjonene Norsk Revmatikerforbund (NRF), Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Helsereiser har arrangert reiser for nordmenn i over 25 år og har dermed lang erfaring i tilrettelegging av reiser for mennesker med ulike behov.

De medisinske søknadspapirene sendes som tidligere til Dødehavstiftelsen, pb 130, 4001 Stavanger.

HELSETILBUD VED DØDEHAVSKLINIKKEN

BEHANDLING "Raskere til aktivt liv!" - for deg med helseplager. Tre ukers opphold med helhetlig rehabiliterings- program + klimaterapi. Grupper tilpasses for deg med -Kronisk sykdom -Langtidssykmelding eller uføretrygd

BEHANDLINGSOPPHOLD
"Raskere til aktivt liv!" - for deg med helseplager.

Tre ukers opphold med helhetlig rehabiliteringsprogram + klimaterapi. Norsk behandlerteam, individuell tilpasning og veiledning.

Grupper tilpasses for deg med
-Kronisk sykdom
-Langtidssykmelding eller uføretrygd

HELSEFREMMING / HELSEBYGGING "Hold deg frisk!" - for deg uten helseplager. To ukers opphold med individuell kartlegging, helsebygging + klimaterapi. Grupper tilpasses for deg som er -Aktiv arbeidstaker -Sliten og "utbrent" -Pårørende -Frisk pensjonist

HELSEFREMMING OG SYKDOMSFOREBYGGING
"Hold deg frisk!" - for deg uten sykdom.

To ukers opphold med individuell kartlegging, helsebygging + klimaterapi.

Grupper tilpasses for deg som er
-Aktiv arbeidstaker
-Sliten og "utbrent"
-Pårørende
-Frisk pensjonist

PRAKTISK / SØKNAD  Tidspunkt/Dato Priser Søknadsskjema og Helsesertifikat Begrenset med plasser! Ta kontakt i dag: 51516984 post@dodehavstiftelsen.no

PRAKTISK / SØKNAD

Tidspunkt/Dato

Priser

Søknadsskjema og Helsesertifikat

Begrenset med plasser!
Ta kontakt i dag: 51516984
post@dodehavstiftelsen.no

Fra og med desember-gruppen 2018 tilbyr Norwegian direkteflyvning Oslo - Tel-Aviv!BEHANDLING

Dødehavsklinikken er et norsk
rehabiliteringssenter for norske pasienter, lokalisert ved Dødehavet. Klinikken drives av Dødehavstiftelsen.

Ved Dødehavsklinikken tilbyr vi medisinsk flerfaglig rehabilitering og klimaterapi. LES MER 

FORSKNING

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager, kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. LES MER

KURS/KONFERANSE

Dødehavstiftelsen arrangerer årlig legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter. LES MER


KALENDER FOR OPPHOLD VED DØDEHAVSKLINIKKEN

Vår 2019 02.03 - 23.03 behandlingsopphold

Høst 2019 07.09 - 28.09 behandlingsopphold 16.11 - 30.11 helsefremming/sykdomsforebygging

26.10 - 16.11 behandlingsopphold

Med forbehold om endring

Ta kontakt for mer informasjon


DØDEHAVSTIFTELSEN

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling, arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager kan leve et aktivt liv med god livskvalitet.  LES MER


Helsereiser_logo_hvit_bakgrunn.jpg
Logo liten.JPG