HELSEFREMMENDE ARBEID - REHABILITERING - UTDANNING - FORSKNING

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som driver Helsefremmende arbeid som et supplement til det offentlige folkehelsearbeidet. Dødehavstiftelsen arbeider etter helsemyndighetenes retningslinjer. Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet, blant annet gjennom åpne FolkeHelsemøter og fagkonferanser. 


“På spor av et friskere liv!”
Åpent Folkehelsemøte mandag 17. juni kl. 18.00 i LHL’s nye lokaler på Gardermoen! les mer


20181108_145542+justert.jpg

Dødehavet - helsefremmende
i 4000 år

På jordas laveste punkt, 420 meter under havoverflaten, finnes et unikt mikroklima - med verdens mest saltrike innsjø og oksygenrike luft.

Dødehavsklinikken tilbyr et omfattende, helhetlig behandlingstilbud som ivaretar hele mennesket.

På spor av et friskere liv!


HELSEBYGGING
OG REHABILITERING

Dødehavsklinikken er et norsk
rehabiliteringssenter for norske pasienter, lokalisert ved Dødehavet. Klinikken drives av Dødehavstiftelsen. LES MER 

UTDANNING/
KUNNSKAPSFORMIDLING

Dødehavstiftelsen arrangerer årlig legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter. Dødehavstiftelsen bistår kommunene i kompetansebygging og veiledning. LES MER

FORSKNING/
DOKUMENTASJON

Dødehavstiftelsens arbeid kvalitetssikres gjennom dokumentasjon og forskning. Fersk publikasjon dokumenterer vellykket rehabilitering av 938 norske pasienter med kronisk muskel- og skjelettlidelser behandlet ved Dødehavsklinikken. (April 2019 IMAJ) LES MER


Ved den norske Dødehavsklinikken gis mulighet for to ulike helsefremmende opphold. Det handler om evidens basert medisin og 15 års erfaring med norske grupper.

OPPHOLD VED DØDEHAVSKLINIKKEN HØSTEN 2019

Dato Varighet Type opphold Målgruppe
07.09 - 28.09 3 uker Behandlingsopphold
 • Kroniske muskel- og skjelettlidelser*
 • CFS/ME kronisk utmattelsessyndrom
 • Hudlidelser: psoriasis, atopisk eksem, vitiligo
 • Lungelidelser: astma og KOLS
26.10 - 16.11
16.11 - 30.11 2 uker Helsefremming og sykdomsforebygging
 • Aktive arbeidstakere
 • Slitne og utbrente
 • Pårørende
Dato
07.09 - 28.09
26.10 - 16.11
Varighet
3 uker
Type opphold
Behandlingsopphold
Målgruppe
 • Kroniske muskel- og skjelettlidelser*
 • CFS/ME kronisk utmattelsessyndrom
 • Hudlidelser: psoriasis, atopisk eksem, vitiligo
 • Lungelidelser: astma og KOLS
Dato
16.11 - 30.11
Varighet
2 uker
Type opphold
Helsefremming og sykdomsforebygging
Målgruppe
 • Aktive arbeidstakere
 • Slitne og utbrente
 • Pårørende
*) inkl. revmatisk sykdom, fibromyalgi, kronisk muskelsmertesyndrom, belastningslidelser, slitasjegikt, ortopediske tilstander; opptrening etter operasjon

Det er begrenset antall plasser og gruppene fylles opp fortløpende.

Telefontid ved kontoret: mandag, tirsdag og torsdag kl. 11-14, telefonnummer: 51 51 69 84 eller e-mail: post@dodehavstiftelsen.no