Om pasienter med KOLS og andre lungesykdommer
og muligheter for en bedre livskvalitet ved behandling
ved Dødehavet


Sykdommer som behandles ved Dødehavsklinikken, målgrupper:

  • Kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS)
  • Muskel- og skjelettlidelser, fibromyalgi, kroniske smertetilstander, belastnings- og slitasjelidelser (tendinitt, artrose, osteoartritt), beinskjørhet (osteoporose). Opptrening etter operasjoner i muskel- og skjelettapparatet (ortopediske tilstander) 
  • Revmatiske sykdommer som revmatoid artritt, psoriasisartritt, Bekhterevs sykdom og Sjøgrens syndrom
  • Hudsykdommer som psoriasis, atopisk eksem og vitiligo
  • Lungesykdommer som astma og KOLS

 

Rehabiliteringsprogrammet

Behandlingsansvarlige ved Dødehavsklinikken er norsk lege og flerfaglig team, i samarbeid med det internasjonale spesialistteamet ved DMZ Medical Center under ledelse av medisinsk direktør dr. Marco Harari MD.

Ved kronisk sykdom er man sårbar for også å utvikle andre sykdommer, både kroppslige og psykiske. Kronisk sykdom gir ekstra utfordringer når det gjelder nærmeste familie, sosiale nettverk og på arbeidsplassen. De fleste som kommer til behandling ved Dødehavsklinikken lider av flere sykdommer, slik at sykdomsbildet er sammensatt.

Ved Dødehavsklinikken behandler vi hele mennesket. Dette krever et spesialisert flerfaglig team av leger med spesialister innen allmennmedisin, rehabiliteringsmedisin, fysikalsk medisin, revmatologi, hudsykdommer, lungesykdommer og psykiatri, spesialsykepleiere, fysioterapeuter og treningsterapeuter, veiledere innen ernæring og livsstil.

Sammen med den enkelte deltaker utformer vi et individuelt behandlingsprogram, tilpasset den enkeltes sammensatte behov. I tillegg til den kroppslige og psykiske helsen ivaretar den flerfaglige behandlingen også de psykososiale utfordringene sykdommen medfører.

Medisinsk klimabehandling, en vitenskapelig anerkjent behandlingsmetode, gis som en integrert del av det flerfaglige rehabiliteringsprogrammet.

Rehabiliteringsprogrammet omfatter fysikalsk medisinsk behandling, fysioterapi og tilpasset trening, i vann og på land. Svømmebasseng og treningsstudio med apparater. Turgrupper, stavgang og sykkelturer. Undervisning og veiledning om egen sykdom og behandling. Ernæring og kostholdsveiledning. Psykososial og psykologisk intervensjon, kognitiv livsstyrketrening. Det er mulighet for individuelle samtaler med psykiater og psykoterapeut.

Den medisinske klimabehandlingen omfatter bl.a.: medisinsk massasje, varme mud- innpakninger og varme mineralske svovelbad, gymnastikk i Dødehavet og soleksponering. Påvirkning av immunsystemet og fysiologiske prosesser gir langtidseffekt og styrker kroppens og sinnets egne helbredende krefter.