Medisinsk flerfaglig rehabilitering og klimaterapi 

Pasientene ved Dødehavet mottar medisinsk klimaterapi, en vitenskapelig anerkjent behandlingsmetode, som en integrert del av det flerfaglige rehabiliteringsprogrammet. Dette omfatter blant annet fysikalsk-medisinsk behandling og livsstyrketrening, psykososial og psykologisk intervensjon, kognitive teknikker, stressmestring og pasientopplæring. I tillegg kommer ernærings- og kostholdsveiledning. Individuell tilrettelegging av rehabiliteringsprogrammet er nødvendig for å ivareta den enkeltes sammensatte problematikk.

Sykdommer som behandles ved Dødehavsklinikken

 • Kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) 
 • Muskel- og skjelettlidelser som fibromyalgi, kroniske smertetilstander, belastnings- og slitasjelidelser
 • Revmatiske sykdommer som revmatoid artritt, psoriasis artritt, Bekhterevs sykdom og Sjøgrens syndrom
 • Hudsykdommer som psoriasis, atopisk eksem og vitiligo
 • Lungesykdommer som astma og KOLS
 • Postpolio syndrom (PPS)

Unike klimatiske forhold ved Dødehavet 

 • Stabilt høy temperatur hele året
 • Tørt, stabilt klima året rundt. Lav relativ luftfuktighet. 330 soldager, 45 mm regn i året
 • Høyt barometertrykk
 • Luften er oksygenrik og fri for forurensing og pollen. Den har høyt innhold av mineraler som brom og magnesium
 • Sollyset har redusert strålingsfare, med et unikt forhold mellom ultrafiolett stråling A og B. Solbehandlingen er uten risiko. Sollyset er viktigste kilde for vitamin D
 • Dødehavet har jordas høyeste konsentrasjon av mineralsalter og svovel, som også finnes i de termomineralske kildene og i dødehavsmudet

Les mer om Medisinsk Klimaterapi