Folkehelsemøte mandag 17. juni kl. 18.00 ved LHL Sykehuset, Gardermoen

Vårens folkehelsemøte med tittel «På spor av et friskere liv!»,  kan kanskje gi noen tips om hvordan helsearbeid i hverdagen gir bedre livskvalitet.

Helse er en oppgave og noe vi bør vedlikeholde og bygge hele livet. Livsstilen vi velger påvirker vår kroppslige og mentale helse - og dermed vår livskvalitet. Det handler om mer enn kosthold, fysisk aktivitet og stress. 

 «Vi vet hva som virker og vi må handle nå for å sikre fremtidens helse og velferd», sier Helsedirektoratet. Det vi vet er at forebyggende medisin og helsefremming er nøkkelen til et friskere liv. Det gjelder enten vi fortsatt er friske eller allerede har helseutfordringer. En langvarig sykdom øker risiko for at andre sykdommer utvikler seg. Fremtidsutsiktene avhenger mye av hvor raskt vi kommer i behandling og videre i effektiv helhetlig rehabilitering.

Det er enklere og billigere å forebygge enn å reparere sykdom. Selv om vi innser behovet for å gjøre endring i hverdagen, er det vanskelig å ta fatt i det krevende arbeidet med å endre vaner og livsstil. Mange trenger avbrekk fra den daglige rytmen og bevisstgjøring gjennom undervisning og veiledning, for å komme «på spor av et friskere liv».

FORELØPIG PROGRAM

18.00 Registrering

18.15 Introduksjon, presentasjon

18.30 Folkehelseminister

18.45 «Folkehelse i en vekstkommune - sosial betydning»
Ordfører Tom Staahle

19.00 Orientering om LHLs kliniske tilbud
Adm.dir. Jane Castro, LHL-klinikkene

19.15 «Helsefremming som en nødvendighet»
Dr. Marco Harari, Medisinsk direktør DMZ Medical Center

19.35 «På spor av et friskere liv!»
God livskvalitet gjennom eget helsearbeid - sykdomsforebygging i hverdagen
Dr. Elisabeth Dramsdahl, psykiater, Stavanger

20.00 Pause med forfriskninger

20.15 «Helsegevinst på jordas laveste punkt - Dødehavets hemmeligheter»
Unike klimafaktorer, Helsefremming og Rehabilitering
Dr. Marco Harari, dr. Elisabeth Dramsdahl

21.00 Spørsmål

21.15 Slutt

Fri entrè

VELKOMMEN!


Dødehavstiftelsens FolkeHelse Event 2017 - God respons og tilbakemeldinger!

Et par hundre mennesker var samlet på Clarion Hotel Stavanger under folkehelsemøtet som ble arrangert av Dødehavstiftelsen, med støtte fra Stavanger kommune og Wiig Gartneri/ Miljøgartneriet.

God respons fra de mange fremmøtte på Clarion Hotel Stavanger.

God respons fra de mange fremmøtte på Clarion Hotel Stavanger.

Dr. Elisabeth Dramsdahl og Kjell Pahr-Iversen

Dr. Elisabeth Dramsdahl og Kjell Pahr-Iversen

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe åpnet kveldens FolkeHelse Event og fremhevet betydningen av stiftelsens 14 år lange idealistiske arbeid. Helsefremmende arbeid og sykdomsforebygging er noe som angår oss alle. NRK veteran Harald Dale ledet eventet. Kunst av Kjell Pahr-Iversen og musikk av artist Hilde Selvikvåg, dannet ramme rundt kvelden.

 

Et knippe av fem solide fagpersoner var ansvarlig for kveldens vitenskapelige innhold:

Overlege Dag G. Storla

Overlege Dag G. Storla

Sjeflege dr. Marco Harari

Sjeflege dr. Marco Harari

Et knippe av fem solide fagpersoner var ansvarlig for kveldens vitenskapelige innhold:
Overlege Dag G. Storla fra Bærum CFS/ME og borelliose klinikk, ga en oversikt over siste nytt innen forskning og behandlingsmuligheter ved CFS/ME.
«Mikrobiom og Tarmens hemmeligheter»  ved dr. Marco Harari, Medisinsk direktør ved DMZ Medical Center.  Studier av kroppens Mikrobiom gir kunnskap om sykdomsmekanismer og derved håp om nye behandlingsmuligheter for en rekke ulike sykdommer.
I foredraget «Hvorfor så gode behandlingsresultater ved Dødehavet», ga dr. Marco Harari en innføring i de unike klimatiske faktorene på jordas laveste punkt.
Spesialsykepleier Liv Thorsen fra Innlandet sjukehus, Helse Sør-Øst, la i sitt foredrag «Helsebygging i hverdagen» vekt på helsefremmende faktorer og hva den enkelte selv kan gjøre for å forebygge sykdom.
«Norge på smertetoppen!»  Overlege Elisabeth Dramsdahl fra Dødehavskinikken, fortalte at Fibromyalgi og Muskel-og skjelettlidelser er hyppigste årsak til kroniske smerter og en av verdens største helseutfordringer.

Frisk etter 8 års sjukdom! Med sine lune humor sammenliknet Erik Kvinge sin lange sykdomsperiode med en ørkenvandring.  Han fortalte om tunge år med utmattelsessyndrom, da han varsengeliggende og trengte hjelp til det meste. Han måtte gjøre et valg, enten bli uføretrygded og syk resten av livet, eller å ikke la sykdommen knekke han. Erik valgte at livetmåtte blinoe annet enn å slite ut sofaer hjemme i stuen. Etter å ha brukt mye krefter og penger på alternativ medisin, bleDødehavsklinikken og skolemedisindet som hjalp han ut av sykdommen. Siden har han vært i full dags jobb i fiskeoppdrettsnæringen, ved siden av kyllingoppdrett på hjemgården han er vokst opp. I tillegg er han student og fullfører høyskole studier i havforvaltning. Ingenting er umulig!

For fullt referat fra kvelden og foredragene les mer her.

 

 

 

 

Full sal og stor begeistring i Sandnes kulturhus!

Stort og lydhørt publikum i Sandnes kulturhus

Stort og lydhørt publikum i Sandnes kulturhus

Sandnes kulturhus var fylt til trengsel under Dødehavstiftelsens folkehelsemøte 15. juni 2016. Publikum kom tilreisende fra mange kanter av landet, fra Molde, Oslo, Kristiansand, Karmøy, Haugesund, Mandal og Drammen. Det var flere leger og helsepersonell blant tilhørerne. Et lydhørt publikum fikk høre siste nytt av medisinsk kunnskap og forskning innen sol, vitamin D og sykdommen kronisk utmattelses-syndrom ME/CFS, med engasjerte foredrag av professor Johan E. Moan og overlege Dag G. Storla. Spesialsykepleier Liv Thorsen fra Sykehuset Innlandet ga praktisk og nyttig kunnskap omhelsebygging i hverdagen og livsstyrketrening. Overlege Elisabeth Dramsdahl ga en innføring i det unike behandlingstilbudet ved Dødehavs-klinikken, hvor medisinsk klimaterapi er kombinert med et tverrfaglig rehabiliteringsprogram.

Liv Thorsen

Liv Thorsen

Hilde Selvikvåg

Hilde Selvikvåg

Distriktets egen fagekspertise med fastlege Kjell Harald Horpestad og overlege Sigmund Lende fortalte om sine erfaringer med behandlings-tilbudet ved Dødehavet, både som henvisende leger og som kursdeltakere ved Dødehav-stiftelsens fagkonferanser. Erik, frisk etter 8 års sykdomsperiode, delte sin sykehistorie og tilfriskningsprosess i en gripende beretning som gjorde sterkt inntrykk på forsamlingen.

Med Kjell Pahr-Iversens akvareller og artist Hilde Selvikvågs musikalske innslag var det stor begeistring og tilfredshet blant publikum da det 4 timer lange møtet ble avsluttet til fastsatt tid kl. 22.

Arrangementet var støttet av Sandnes kommune.