Hvem kan søke?

Behandlingsopphold ved Dødehavsklinikken må planlegges i god tid. Dersom fastlegen vurderer det slik at du kan ha nytte av rehabiliteringstilbudet, må søknad i form av utfylt Helseopplysnings-skjema sendes til Vito Helse, sammen med eget utfylt Sykehistorie-skjema. Søknaden behandles først av legeteam i Stavanger og deretter ved Dødehavsklinikken, før endelig godkjenning om tildeling av behandlingsplass foreligger.

For å kunne delta, må du være selvhjulpen og ikke ha balanseproblemer. Det er ikke mulig å delta dersom du har problemer med alkohol- eller tablettoverforbruk.

(søknadsskjema)

Reise og opphold

Pluss Reiser er vår flyoperatør. Flyreise til Ben Gurion flyplass, Tel-Aviv. Gruppene hentes på flyplassen med buss fra hotellet. Turen til Dødehavsklinikken tar ca. 2 timer.

 

Tidspunkt for 3 ukers rehabiliteringsopphold: (med forbehold om endring)

Høst 2017     26/8 - 16/9      22/10 - 12/11

Vår 2018       17/2 - 10/3       10/3 - 24/3*       7/4 - 28/4        2/6 - 16/6*

Høsst 2018    6/10 - 27/10     27/10 - 17/11     15/12 - 5/1.2019

* Helsebygging

(med forbehold om endring)

Ta kontakt for mer informasjon.

Priser 2017 

Medisinsk flerfaglig rehabilitering og klimaterapi: NOK 44.850,-* per person.
Inkl. 3 ukers helhetlig behandlingsprogram, opphold i dobbeltrom ved Lot Hotel samt halvpensjon.
For opphold 22.10 - 12.11. 2017: NOK 45.850,-*

Medisinsk klimaterapi: NOK 36.900,-* per person.
Inkl. 3 ukers klimaterapi, opphold i dobbeltrom ved Lot Hotell samt halvpensjon.

Pris for ledsager: NOK 31.850,-* inkl. opphold i dobbeltrom ved Lot Hotel samt halvpensjon.

* Flybillett kommer i tillegg
Tillegg for sjøutsikt (3 uker): NOK 1.685,-

Alle priser er med forbehold om prisøkning.

 

Innbetaling
Depositum NOK 3000 per person blir fakturert ved påmelding og sikrer forhåndsreservasjon av plass. Depositum er en bindende andel av betalingen, og beløpet blir ikke refundert hvis deltaker senere avbestiller. 
Sluttsum blir fakturert ca. 2 måneder før avreise.
 

Avbestilling og kansellering
Avbestilles turen mindre enn 45 dager før avreise, bortfaller retten til avbestilling og således retten til refusjon av innbetalt beløp.

For å være gyldig, må alle endringer og/eller avbestillinger skje skriftlig til Vito Helse.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at en behandlingsgruppe skal gjennomføres.
Dersom en gruppe må avlyses, har ikke deltaker krav på erstatning, men beløpet som er innbetalt for behandling og opphold, vil bli tilbakebetalt den enkelte.
 

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Disse bør tegnes av deltaker før betaling.
 

Deltakere som trenger ekstra hjelp
Deltaker som trenger hjelp for å kunne gjennomføre reise og behandlingsprogram må ha med egen ledsager under reise og opphold.

Flybilletter
Reiseoperatør Pluss Reiser er ansvarlig for reisen og billettene. Her gjelder deres betingelser og vilkår. De som trenger assistanse på flyplassene må informere om dette ved bestilling.

Viktig informasjon
Deltaker samtykker med sin signatur at korrekt informasjon er gitt, slik at behandlingsansvarlig lege kan vurdere om kriteriene for behandling ved Dødehavsklinikken er oppfylt. Først etter at alle medisinske opplysninger er vurdert av medisinsk fagteam i Norge og ved Dødehavsklinikken, kan evt. behandlingsplass tilbys. Tidspunkt avgjøres av fagteam.
Dersom kriteriene for behandling ikke er oppfylt, blir det gitt avslag på søknad. 

Betingelser og vilkår for opphold ved Dødehavsklinikken

Dersom det viser seg at det er gitt feil opplysninger i søknadsprosessen eller at medisinsk relevant informasjon er tilbakeholdt slik at behandlingsplass er tildelt på feil grunnlag, kan medisinsk ansvarlig lege kansellere tildelt behandlingsplass og/eller avbryte behandlingsoppholdet ved Dødehavsklinikken. Deltaker må da selv bære det økonomiske ansvaret i sin helhet.

I forbindelse med behandlingsopphold ved Dødehavet samtykker deltaker i at informasjon i det utfylte helseskjemaet «Medisinsk sykehistorie» benyttes til å tilpasse behandlingsprogrammet og senere til å evaluere effekten av behandlingen.

Avbrudd av opphold
Behandlingsansvarlig lege ved Dødehavsklinikken vil fortløpende vurdere den enkeltes medisinske tilstand og kan til enhver tid avbryte oppholdet, dersom legen vurderer at deltakers tilstand ikke er forenlig med fortsatt opphold ved Lot Hotell og videre medisinsk rehabilitering ved Dødehavsklinikken. Hvis en slik situasjon skulle oppstå, vil deltakers pårørende bli informert. Pårørende og deltaker må da selv omgående etablere kontakt med forsikringsselskap for videre bistand. Vito Helse og Dødehavsklinikken har verken økonomisk, praktisk eller medisinsk ansvar etter dette. Innbetalt beløp tilsvarende resten av oppholdet blir ikke refundert.

Dersom deltaker under reisen eller under oppholdet opptrer på en slik måte at det er til sjenanse og belastning for andre deltakere eller personale, kan vedkommende bli beordret hjemsendt for egen regning. Innbetalt beløp tilsvarende resten av oppholdet blir ikke refundert.