Hvem kan søke?

Opphold ved Dødehavsklinikken må planlegges i god tid. Dersom fastlegen vurderer det slik at du kan ha nytte av rehabiliteringstilbudet, må søknad sendes Dødehavstiftelsen som følger:

Behandlingsopphold "Raskere til aktivt liv!" - for deg med helseplager:
Helseopplysningsskjema (fylles ut av fastlege)
Medisinsk Sykehistorie (fyller ut selv)

SØKNADSSKJEMA

Helsefremming og sykdomsforebygging "Hold deg frisk!" - for deg uten sykdom:
Søknad Helsebygging (fylles ut av fastlege)

SØKNADSSKJEMA

Søknaden behandles først av legeteam i Stavanger og deretter ved Dødehavsklinikken, før endelig godkjenning om tildeling av behandlingsplass foreligger.

For å kunne delta, må du være selvhjulpen og ikke ha balanseproblemer. Det er ikke mulig å delta dersom du har problemer med alkohol- eller tablettoverforbruk.

Reise og opphold

Flyreise til Ben Gurion flyplass, Tel-Aviv.
Fra og med desember-gruppen 2018 tilbyr Norwegian direkteflyvning Oslo - Tel-Aviv!

Gruppene hentes på flyplassen med buss fra hotellet. Turen til Dødehavsklinikken tar ca. 2 timer.
 

Behandlingsopphold "Raskere til aktivt liv!" - for deg med helseplager:
Tre ukers opphold med helhetlig (tverrfaglig) rehabiliteringsprogram + klimaterapi

Tidspunkt 2019: 2/3 - 23/3
7/9 - 28/9
26/10 - 16/11

Helsefremming og sykdomsforebygging "Hold deg frisk!" - for deg uten sykdom:
To ukers opphold med individuell kartlegging, helsebygging + klimaterapi

Tidspunkt 2019: 16/11 - 30/11

Ta kontakt for mer informasjon.

Priser 2019 

Helsereiser er teknisk arrangør av oppholdene ved Dødehavsklinikken.

For priser og vilkår se Helsereisers nettside: Helsereiser

Kansellering
Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at en behandlingsgruppe skal gjennomføres.
Dersom en gruppe må avlyses, har ikke deltaker krav på erstatning, men beløpet som er innbetalt for behandling og opphold, vil bli tilbakebetalt den enkelte. 

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Disse bør tegnes av deltaker før betaling. 

Deltakere som trenger ekstra hjelp
Deltaker som trenger hjelp for å kunne gjennomføre reise og behandlingsprogram må ha med egen ledsager under reise og opphold.

Viktig informasjon
Deltaker samtykker med sin signatur at korrekt informasjon er gitt, slik at behandlingsansvarlig lege kan vurdere om kriteriene for behandling ved Dødehavsklinikken er oppfylt. Først etter at alle medisinske opplysninger er vurdert av medisinsk fagteam i Norge og ved Dødehavsklinikken, kan evt. behandlingsplass tilbys. Tidspunkt avgjøres av fagteam.
Dersom kriteriene for behandling ikke er oppfylt, vil det bli gitt avslag på søknad. 

Ombygging ved Lot Hotel
Det jobbes med å bygge en ny fløy som kommer til å bli innholdsrik og flott. Arbeidet vil pågå i 2019 og ferdigstilles i april samme år. Hotellet vil være åpent og i full drift, Dødehavsklinikken arrangerer behandlingsopphold som vanlig. Byggeområdet vil bli avskjermet og hotellet gjør sitt ytterste for at byggeperioden ikke skal bli til sjenanse for gjestene.  (brev fra Lot Hotel)