Hvem kan søke?

Opphold ved Dødehavsklinikken må planlegges i god tid. Dersom fastlegen vurderer det slik at du kan ha nytte av rehabiliteringstilbudet, må søknad sendes til Dødehavstiftelsen som følger:

Behandlingsopphold “Raskere til aktivt liv!” - for deg med helseplager:
Helseopplysningsskjema (fylles ut av fastlege)
Medisinsk Sykehistorie (fyller ut selv)

SØKNADSSKJEMA

Helsefremming og sykdomsforebygging “Hold deg frisk!” - for deg uten sykdom:
Søknad Helsebygging (fylles ut av fastlege)

SØKNADSSKJEMA

Søknaden behandles først av legeteam i Stavanger og deretter ved Dødehavsklinikken, før endelig godkjenning om tildeling av behandlingsplass foreligger.

For å kunne delta, må du være selvhjulpen og ikke ha balanseproblemer. Det er ikke mulig å delta dersom du har problemer med alkohol- eller tablettoverforbruk.

Reise og opphold

Flyreise til Ben Gurion flyplass, Tel-Aviv.
Fra og med desember-gruppen 2018 tilbyr Norwegian direkteflyvning Oslo - Tel-Aviv!

Gruppene hentes på flyplassen med buss fra hotellet. Turen til Dødehavsklinikken tar ca. 2 timer.

 

Behandlingsopphold “Raskere til aktivt liv!” - for deg med helseplager:
Tre ukers opphold med helhetlig (tverrfaglig) rehabiliteringsprogram + klimaterapi

Tidspunkt 2019: 2/3 - 23/3
7/9 - 28/9
26/10 - 16/11

Helsefremming og sykdomsforebygging “Hold deg frisk!” - for deg uten sykdom:
To ukers opphold med individuell kartlegging, helsebygging + klimaterapi. Også for pårørende.

Tidspunkt 2019: 16/11 - 30/11

Ta kontakt for mer informasjon

Priser 2019

Helsereiser er teknisk arrangør av oppholdene ved Dødehavsklinikken.

For priser se Helsereisers nettside: https://www.helsereiser.no/dodehavet.php

Praktisk informasjon

Innbetaling
Depositum NOK 5 000,- pr. person blir fakturert ved påmelding og sikrer forhåndsreservasjon av plass. Depositum er en bindende andel av betalingen og beløpet blir ikke refundert hvis deltaker senere avbestiller. Sluttsum blir fakturert ca. 2 måneder før avreise. 

Avbestilling og kansellering
Avbestilles turen mindre enn 55 dager før avreise, bortfaller retten til avbestilling og således retten til refusjon av innbetalt beløp.

For å være gyldig, må alle endringer og/eller avbestillinger skje skriftlig.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at en behandlingsgruppe skal gjennomføres.
Dersom en gruppe må avlyses, har ikke deltaker krav på erstatning, men beløpet som er innbetalt for behandling og opphold, vil bli tilbakebetalt den enkelte.  

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Dette bør tegnes av deltaker før betaling. 

Deltakere som trenger ekstra hjelp
Deltaker som trenger hjelp for å kunne gjennomføre reise og behandlingsprogram må ha med egen ledsager under reise og opphold. 

Viktig informasjon
Deltaker samtykker med sin signatur at korrekt informasjon er gitt, slik at behandlingsansvarlig lege kan vurdere om kriteriene for behandling ved Dødehavsklinikken er oppfylt. Først etter at alle medisinske opplysninger er vurdert av medisinsk fagteam i Norge og ved Dødehavsklinikken, kan evt. behandlingsplass tilbys. Tidspunkt avgjøres av fagteam. 
Dersom kriteriene for behandling ikke er oppfylt, vil det bli gitt avslag på søknad.

Ombygging ved Lot Hotel
Det jobbes med å bygge en ny fløy som kommer til å bli innholdsrik og flott. Arbeidet vil pågå i 2019 og ferdigstilles i april. Hotellet vil være åpent og i full drift, Dødehavstiftelsen arrangerer behandlingsopphold som vanlig. Byggeområdet vil bli avskjermet og hotellet gjør sitt ytterste for at byggeperioden ikke skal bli til sjenanse for gjestene. (brev fra Lot Hotel)

Betingelser og Vilkår for opphold ved Dødehavsklinikken

Dersom det viser seg at det er gitt feil opplysninger eller tilbakeholdt informasjon i søknadsprosessen og behandlingsplass er tildelt på feil grunnlag, kan behandlingsoppholdet kanselleres og deltaker må selv bære det økonomiske ansvar i sin helhet.

Medisinsk ansvarlig lege kan kansellere tildelt behandlingsplass og/eller avbryte behandlingsoppholdet ved Dødehavsklinikken, dersom det er gitt feilaktig informasjon og/eller relevant informasjon og/eller medisinske opplysninger er holdt tilbake. 

I forbindelse med behandlingsopphold ved Dødehavet, samtykker deltaker i at informasjon i utfylte helseskjema «Medisinsk sykehistorie» og "Helseopplysninger", benyttes til å tilpasse behandlingsprogrammet og senere til å evaluere effekten av behandlingen.

Deltaker i dobbeltrom tildeles rom med en annen deltaker fordelt etter kjønn, alder og diagnose.

Avbrudd av opphold
Behandlingsansvarlig lege ved Dødehavsklinikken vil fortløpende vurdere den enkeltes medisinske tilstand og kan til enhver tid avbryte oppholdet, dersom legen vurderer at deltakers tilstand ikke er forenlig med fortsatt opphold ved Lot Hotel og videre medisinsk rehabilitering ved Dødehavsklinikken. Hvis slik situasjon skulle oppstå, vil deltakers pårørende bli informert. Pårørende og deltaker må selv omgående etablere kontakt med forsikringsselskap, for videre bistand. Dødehavstiftelsen og Dødehavsklinikken har verken økonomisk, praktisk eller medisinsk ansvar etter dette. Innbetalt beløp tilsvarende resten av oppholdet blir ikke refundert.

Dersom deltaker under reisen eller under oppholdet opptrer på en slik måte at det er til sjenanse og belastning for andre deltakere eller personale, kan vedkommende bli beordret hjemsendt for egen regning. Innbetalt beløp tilsvarende resten av oppholdet blir ikke refundert.