Hvem kan søke?

Behandlingsopphold ved Dødehavsklinikken må planlegges i god tid. Dersom fastlegen vurderer det slik at du kan ha nytte av rehabiliteringstilbudet, må søknad i form av utfylt Helseopplysnings-skjema sendes til Vito Helse, sammen med eget utfylt Sykehistorie-skjema. Søknaden behandles først av legeteam i Stavanger og deretter ved Dødehavsklinikken, før endelig godkjenning om tildeling av behandlingsplass foreligger.

For å kunne delta, må du være selvhjulpen og ikke ha balanseproblemer. Det er ikke mulig å delta dersom du har problemer med alkohol- eller tablettoverforbruk.

Påmelding / Søknad

Reise og opphold

Pluss Reiser er vår flyoperatør. Flyreise til Ben Gurion flyplass, Tel-Aviv. Gruppene hentes på flyplassen med buss fra hotellet. Turen til Dødehavsklinikken tar ca. 2 timer.

 

Tidspunkt for 3 ukers rehabiliteringsopphold:

Vår 2018        17/2 - 10/3       10/3 - 24/3        7/4 - 28/4  

Høst 2018      7/10 - 28/10    *28/10 - 18/11    *15/12 - 5/1.2019

*To ukers Helsefremming og Klimaterapi for deg uten sykdomsplager tilpasses 28/10-11/11 og 15/12-29.12. Også for Pårørende.

(med forbehold om endring)    

Ta kontakt for mer informasjon

Priser 2018

Medisinsk Tverrfaglig Rehabilitering og Klimaterapi: NOK 44.850,-* per person.
Inkl. 3 ukers helhetlig behandlingsprogram, opphold i delt dobbeltrom ved Lot Hotel samt halvpensjon.

Pris for ledsager: NOK 31.850,-* inkl. opphold i delt dobbeltrom ved Lot Hotel samt halvpensjon. 

Helsebygging: NOK 29.850,-* per person.
Inkl. 2 ukers helsebygging og klimaterapiprogram, opphold i delt dobbeltrom ved Lot Hotel samt halvpensjon.

* Transport t/r flyplass og hotell er inkludert, dersom en reiser sammen med gruppen. Det er ellers dårlig kollektivforbindelse mellom flyplass og hotell og taxipris er høy (kan fort bli 3-4000 kr t/r).
Flybillett kommer i tillegg. 
Tillegg for sjøutsikt (3 uker) NOK 1.685,-

Alle priser er med forbehold om prisøkning. 

Praktisk informasjon

Innbetaling
Depositum NOK 5 000,- pr. person blir fakturert ved påmelding og sikrer forhåndsreservasjon av plass. Depositum er en bindende andel av betalingen og beløpet blir ikke refundert hvis deltaker senere avbestiller. Sluttsum blir fakturert ca. 2 måneder før avreise. 

Avbestilling, kansellering og avslag
Avbestilles turen mindre enn 45 dager før avreise, bortfaller retten til avbestilling og således retten til refusjon av innbetalt beløp.

For å være gyldig, må alle endringer og/eller avbestillinger skje skriftlig til Vito Helse.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at en behandlingsgruppe skal gjennomføres.
Dersom en gruppe må avlyses, har ikke deltaker krav på erstatning, men beløpet som er innbetalt for behandling og opphold, vil bli tilbakebetalt den enkelte.  

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Dette bør tegnes av deltaker før betaling. 

Deltakere som trenger ekstra hjelp
Deltager som trenger hjelp for å kunne gjennomføre reise og behandlingsprogram, må ha med egen ledsager under reise og opphold. 

Flybilletter
Reiseoperatør Pluss Reiser er ansvarlig for reisen og billettene. Her gjelder deres betingelser og vilkår. 

Viktig informasjon
Deltaker samtykker med sin signatur at korrekt informasjon er gitt, slik at behandlingsansvarlig lege kan vurdere om kriteriene for behandling ved Dødehavsklinikken er oppfylt. Først etter at alle medisinske opplysninger er vurdert av medisinsk fagteam i Norge og ved Dødehavsklinikken, kan evt. behandlingsplass tilbys. Tidspunkt avgjøres av fagteam. 
Dersom kriteriene for behandling ikke er oppfylt, vil det bli gitt avslag på søknad.

Ombygging ved Lot Hotel
Det jobbes med å bygge en ny fløy som kommer til å bli innholdsrik og flott. Arbeidet vil pågå i 2018 og ferdigstilles i desember samme år. Hotellet vil være åpent og i full drift, Vito Helse arrangerer behandlingsopphold som vanlig. Byggeområdet vil bli avskjermet og hotellet gjør sitt ytterste for at byggeperioden ikke skal bli til sjenanse for gjestene. (brev fra Lot Hotel)

Betingelser og Vilkår for opphold ved Dødehavsklinikken

Dersom det viser seg at det er gitt feil opplysninger eller tilbakeholdt informasjon i søknadsprosessen og behandlingsplass er tildelt på feil grunnlag, kan behandlingsoppholdet kanselleres og deltaker må selv bære det økonomiske ansvar i sin helhet.

Medisinsk ansvarlig lege kan kansellere tildelt behandlingsplass og/eller avbryte behandlingsoppholdet ved Dødehavsklinikken, dersom det er gitt feilaktig informasjon og/eller relevant informasjon og/eller medisinske opplysninger er holdt tilbake. 

I forbindelse med behandlingsopphold ved Dødehavet, samtykker deltaker i at informasjon i utfylte helseskjema «Medisinsk sykehistorie» og "Helseopplysninger", benyttes til å tilpasse behandlingsprogrammet og senere til å evaluere effekten av behandlingen.

Deltaker i dobbeltrom tildeles rom med en annen deltaker fordelt etter kjønn, alder og diagnose.

Avbrudd av opphold
Behandlingsansvarlig lege ved Dødehavsklinikken vil fortløpende vurdere den enkeltes medisinske tilstand og kan til enhver tid avbryte oppholdet, dersom legen vurderer at deltakers tilstand ikke er forenlig med fortsatt opphold ved Lot Hotel og videre medisinsk rehabilitering ved Dødehavsklinikken. Hvis slik situasjon skulle oppstå, vil deltakers pårørende bli informert. Pårørende og deltaker må selv omgående etablere kontakt med forsikringsselskap, for videre bistand. Vito Helse og Dødehavsklinikken har verken økonomisk, praktisk eller medisinsk ansvar etter dette. Innbetalt beløp tilsvarende resten av oppholdet blir ikke refundert.

Dersom deltaker under reisen eller under oppholdet opptrer på en slik måte at det er til sjenanse og belastning for andre deltakere eller personale, kan vedkommende bli beordret hjemsendt for egen regning. Innbetalt beløp tilsvarende resten av oppholdet blir ikke refundert.