Trygt å reise!

Når det gjelder sikkerhet, er vi som alltid i kontakt med norsk UD og Ambassaden i Tel Aviv. Utenriksdepartementets reisemål er uendret. For alle som reiser til utlandet, anbefaler UD at man registrerer seg på reiseregistrering.no. Det gjelder for alle land, slik at norske myndigheter til enhver tid har en oversikt over nordmenn i utlandet. Ved den norske ambassaden i Tel Aviv opplyser Tor Jakob Tveit i dag at det er trygt å komme til landet og de har ingen betenkeligheter når det gjelder opphold for norske grupper ved Dødehavet. Tveit kan videre opplyse at turismen har vært jevnt stigende de siste par årene. Vær velkommen til et tryt og godt opphold!
 

 

Hyllest til Kjell Pahr-Iversen!

Vi sender de hjerteligste gratulasjoner til Kjell Pahr-Iversen som fyller 80 år
fredag 22. desember!

Kjell Pahr-Iversen er verdenskunstner og et medmenneske av de store, samfunnsbygger og filantrop. Han arbeider i det stille for så mange. Kanskje ikke alle visste at Kjell Pahr-Iversen er engasjert i Dødehavstiftelsens arbeid? Han sitter i styret og har vært med å støtte arbeidet siden starten. 

I 2008 tilbrakte Kjell Pahr-Iversen en tid ved Dødehavet. Der skapte han 16 vakre akvareller som han donerte til stiftelsen. Doble kunstkort har han også trykket opp. Kunstkortpakker med 6 ulike motiv kan kjøpes til kr. 250,-

Vær med å støtte Dødehavstiftelsen i anledning Kjell Pahr-Iversens store jubileum! Mer info

Kunstkort 6.JPG

Helsebygging ved Dødehavet - en sikker investering!

Nå er det også mulig for deg som ikke lider av spesiell sykdom å nyte godene av et opphold ved Dødehavsklinikken. I 2018 er det mulig å komme med for 2 ukers opphold 10.03-24.03 og 02.06-16.06.

Kanskje har du behov for rekreasjon og hvile fra en hektisk hverdag? Enkelte ganger i livet trenger vi å ta et skritt til side, ut av den travle karusellen, hvor press og forventninger krever sitt. Kanskje er det behov for gjenlæring av evnen til å være aktivt tilstede i eget liv, ta tiden vår tilbake - gjennom «sansekraft og tankekraft». Det handler om helsefremming og egenomsorg i hverdagen og et liv i balanse og likevekt. Det handler om livsmestring og livskvalitet.

Negativt stress over tid øker risiko for utvikling av fysisk og psykisk sykdom. God helse fremmes ved å redusere stress og styrke immunsystemet. I det unike helsebringende klimaet ved Dødehavet kan den gode samtalen og de gode møtene med profesjonelle veiledere bli et vendepunkt i - og for - livet.

De gode resultater av medisinsk Klimaterapi ved Dødehavet skyldes trolig påvirkning både på immunsystemet og mikrobiomet vårt. 

Helsebygging ved Dødehavklinikken handler om å forebygge sykdom. Det handler om hvilken livskvalitet vi ønsker - det er en sikker investering for fremtiden!

Det er begrenset med plasser, så vær rask og kontakt kontoret i Stavanger, tlf. 51 51 69 84

SØKNADSKJEMA (fylles ut av fastlegen)
 
 
Dødehavstiftelsen - Ideell medisinsk organisasjon

 

Dr. Marco Harari er denne uken i Kina!

26. - 27. juni avholdes stor medisinsk kongress i Bejing. Det gode samarbeidet mellom Israel og Kina videreutvikles etter vellykket legesymposium ved Dødehavet i desember 2016. Dr. Harari vil denne uken besøke flere sykehus i Bejing og pasienter klargjøres nå for tre ukers behandlingsopphold ved Dødehavet!

 

 

Velkommen til årets FolkeHelse Event!

Dødehavstiftelsen inviterer til nytt stort FolkeHelse Event

Clarion Hotel Stavanger (sentrum) onsdag 14. juni 2017 kl 18.00

  • Helsebygging og helsefremmende tiltak i hverdagen
  • Veier til aktivt liv med kronisk sykdom

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som arbeider for at mennesker til tross for kronisk sykdom kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. I tillegg til medisinsk rehabilitering ved Dødehavsklinikken, er stiftelsens hovedoppgaver helsebyggende arbeid, i form av informasjonsformidling og opplysningsarbeid, utdanning og forskning. Arbeidet har pågått siden 2003.

Årets FolkeHelse Event kan vise til et solid
faglig innhold, med temaer som:

  • Siste nytt om ME
  • Mikrobiom og tarmens hemmeligheter
  • Norge på smertetoppen
  • Hvorfor så gode resultater ved Dødehavsklinikken?
  • Friskmeldt etter 8 års sykdom!
Kunstkort fra Kjell Pahr-Iversen

Kunstkort fra Kjell Pahr-Iversen

Sammen med distriktets medisinske ekspertise, vil nasjonalt og internasjonalt anerkjente fagfolk gi innblikk i ny medisinsk kunnskap og behandlingsmuligheter. Foredrag ved blant andre Sjeflege dr. Marco Harari fra internasjonale DMZ Medical Center, Dødehavet, overlege Dag G. Storla, spesialist på ME/kronisk utmattelsessyndrom, spesialsykepleier Liv Thorsen fra Sykehuset Innlandet og overlege Elisabeth Dramsdahl. Fastlege fra regionen deltar, og det blir delt pasienterfaringer.

Vi har også i år vært så heldige å få med oss musiker og artist Hilde Selvikvåg, som vil fremføre vakre sanger bak flygelet. Kjell Pahr-Iversen medvirker med kunst til legedom. Han har donert vakre akvareller til arbeidet. Disse henges opp i foajeen og det blir også mulighet til å få kjøpt noen av disse som kunstkort.
Les mer

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe vil åpne kveldens arrangement. Møteleder er nrk-veteran Harald Dale.

Velkommen!

Undervisningsdag ved Dødehavet

Studentene følger nøye med

Studentene følger nøye med

Kursdiplomene vises fram

Kursdiplomene vises fram

Som del av Dødehavstiftelsens utdanningsprogram, ble det 1. juni 2016 for tredje gang arrangert utdanningsseminar for 19 norske sykepleierstudenter ved Dødehavs-klinikken. I forbindelse med sin høyskole-utdanning i Norge, følger studentene et tre måneders utdanningsprogram på Rambam medisinske senter for menneskehelse ved Universitetet i Haifa. I den sammenheng har Dødehav-stiftelsen ansvar for et dagsseminar, med tema som dekker salutogenese, sykdoms-forebygging og tverrfaglig rehabilitering ved kronisk sykdom. I tillegg gis studentene undervisning om den unike medisinske klima-terapien ved Dødehavet, med innblikk i noen av de kliniske studiene som ligger til grunn. Studentene får også kunnskap om det unike behandlingstilbudet, hvor et tverrfaglig rehabiliteringsprogram kombineres med klimaterapi i et tre ukers intensivt behandlingsprogram.

Dødehavstiftelsens undervisningsseminar for norske sykepleierstudenter utvides stadig, ettersom stadig flere høyskoler og universitet i Norge er interesserte i å videreutvikle samarbeidet.


Velkommen til sommerens helse-event!

Dødehavstiftelsen inviterer til folkeopplysningsmøte 

Sandnes kulturhus onsdag 15. juni 2016 kl. 18-22

(Klikk på bildet over for fullstendig møteprogram)

(Klikk på bildet over for fullstendig møteprogram)

  • Helsebygging og helsefremmende tiltak i hverdagen
  • Veier til aktivt liv og livskvalitet med kronisk sykdom

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som arbeider for at mennesker til tross for kronisk sykdom skal komme videre i aktivt liv og arbeid. 
I tillegg til medisinsk rehabilitering ved Dødehavsklinikken, er stiftelsens hovedoppgaver helsebyggende arbeid, i form av informasjons-formidling og opplysningsarbeid, utdanning og forskning. Arbeidet har pågått siden 2003.

Pr. i dag er nærmere 2000 mennesker med ulike kroniske sykdommer hjulpet tilbake i aktivt liv etter behandling ved Dødehavsklinikken. Hovedtyngden er unge mennesker med sykdom som ME/kronisk utmattelsessyndrom og kronisk muskel-skjelettlidelse, fibromyalgi og revmatisk sykdom, mange er fra Rogaland. Flere bedrifter opplever å få sine medarbeidere tilbake i arbeid etter langtidssykmelding eller uføretrygd. Fastlegene henviser i økende antall pasienter til behandling ved Dødehavsklinikken.

Sommerens helse-event i Sandnes har et solid faglig innhold med temaer som: helsebygging, salutogenese, sol og vitamin D, hjernen, immunsystemet og tarmens betydning for en god helse. Foredrag ved blant andre professor Johan E. Moan fra Universitetet i Oslo, overlege Dag G. Storla, spesialist på ME/kronisk utmattelsessyndrom, spesialsykepleier Liv Thorsen, Sykehuset Innlandet og overlege Elisabeth Dramsdahl. Fastleger fra regionen deltar, og det blir delt pasienterfaringer. 

Kjell Pahr-Iversen medvirker med kunst til legedom. Han er stiftelsens høye beskytter og har donert vakre akvareller til arbeidet, disse henges opp i foajeen.

Lokalt kunstnerisk innslag ved musiker og artist fra Bryne, Hilde Selvikvåg.

Varaordfører Pål Morten Borgli står for åpningen, mens Trygve Brekke leder arrangementet.

Helse og livskvalitet er noe som angår oss alle.

Vel møtt i Sandnes Kulturhus! 

Klikk her for fullstendig program

Billetter kan forhåndsbestilles her

 

Arrangementet er støttet av: