Workshop 2018:

Kroniske smerter og utmattelse -
fortolkning, diagnostikk og behandling

Konferanse i regi av Dødehavstiftelsen 18-19. juni 2018,
Scandic St. Olavs Hotell, Oslo

Målgrupe: Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre medisinske behandlere. Konferansen er søkt tellende som kurstimer for leger i forhold til allmennmedisin, psykiatri, revmatologi, anestesi og fysikalsk medisin, og som videreutdanning for sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Program  

Påmelding

Praktisk

 

Det første kinesisk-israelske symposiet om klimaterapi og rehabilitering ved Dødehavet

Deltakerne på symposiet

Deltakerne på symposiet

Prof. Min Zheng

Prof. Min Zheng

En konferanse utenom det vanlige fant sted i desember 2016 på Lot Spa Hotel, Ein Bokek, under beskyttelse av DMZ Medical Center med medisinsk direktør Marco Harari i spissen. En delegasjon på 13 fremtredende dermatologer fra Kina, alle ledende professorer på sine felt, landet for første gang i Israel for et fem dagers opphold. Ved Dødehavet deltok de på forelesninger ved de høyest ansette forskerne på klimaterapiens område. Prof. Avraham Kudish fra Ben Gurion University holdt åpningsforedraget. Han ble fulgt av prof. Sima Halevy, også fra Ben Gurion University, tidligere president for Israeli Association of Dermatology og leder for hudavdelingen ved Soroka University Medical Center. Deres forelesninger beskrev meget godt Dødehavsområdets unike fordeler for pasienter som lider av hudsykdommer.

Dr. Marco Harari

Dr. Marco Harari

På konferansen beskrev prof. Min Zheng, lederen for den velrenommerte, kinesiske forskergruppen, utbredelsen av hudsykdommer i Kina. Prof. Zheng la særlig vekt på belastningene psoriasis medfører i landet. Sjefen for den medisinske grenen av Dead Sea and Arava Research Center, prof. Zvi Bentwich, kastet i sin forelesning lys over de forbløffende resultatene teamet hans har oppnådd, og åpnet veien for framtidig samarbeid med kinesiske eksperter og forskere. Dr. Marco Harari, medisinsk direktør ved DMZ Medical Center, brakte for dagen de eksepsjonelle virkningene klimaterapi ved Dødehavet har på psoriasis og andre hudsykdommer. På denne aller første samlingen var både deltakere og arrangører glade for å kunne dele av sine erfaringer. De avsluttet seminardagen med en omvisning på hotellet og spa-avdelingen, til alles store
tilfredsstillelse. Det skapes nye kontakter og
bygges samarbeid mellom Israel og Kina, slik at
kinesiske pasienter med hudsykdommer kan
tilbys et tre ukers behandlingsprogram med
rehabilitering og klimaterapi ved Dead Sea
Medical Center, Ein Bokek.

Kinesiske og israelske forskere i diskusjon

Kinesiske og israelske forskere i diskusjon

Disse nyhetene bør også virke tilstrekkelig overbevisende på norske helsemyndigheter, slik at de sørger for at behandlingen av norske pasienter ved Dødehavsklinikken faller inn under refusjonsordningen for helsehjelp i utlandet. Så sent som for et år siden, i desember 2015, ble det gjort et politisk vedtak som bekreftet at det norske rehabiliteringssenteret Dødehavsklinikken har fått godkjennelse på linje med andre behandlingsinstitutter i utlandet. Imidlertid avventer både pasienter og deres behandlende
leger i Norge ennå de praktiske konsekvensene av dette vedtaket.

(Alle foto © SINA News)


"At the Dead Sea the Sun shines differently"

Dr. Harari på kongressenteret i Bucuresti

Dr. Harari på kongressenteret i Bucuresti

Dr. Marco Harari, sjeflegen ved Dødehavsklinikken, deltok 19.-21. mai på den store internasjonale Verdenskongressen for ISMH (International Society of Medical Hydrology and Climatology), i Bucuresti, Romania. Nærmere 300 legespesialister fra 30 ulike land var samlet til tre dagers kongress om klimaterapi, balneologi og rehabiliteringsmedisin. Balneologi er en medisinsk vitenskapsgren som studerer den terapeutiske verdien av bading, spesielt i naturlig mineralrike vann.

Dr. Harari og prof. Shigeko Inokuma, Japan

Dr. Harari og prof. Shigeko Inokuma, Japan

Dr. Harari, legespesialist i klimaterapi, la fram forskning og dokumentasjon om den unike ultrafiolette solstrålingen ved Dødehavet. Soleksponering er en viktig del av den medisinske klimaterapien, som har vist god langtidseffekt ved en rekke kroniske lidelser. Dr. Harari presenterer den kliniske forskningsstudien han gjennomførte ved Dødehavsklinikken i 2014-15, der 71 barn fra Tsjekkia ble behandlet for hudsykdommen atopisk eksem. Langtidsresultatene er oppsiktsvekkende gode og behandlingen uten risiko eller bivirkninger.

Dr. Hararis hovedbudskap var: mer enn 40 års studier har bevist at klimaterapi ved Dødehavet er en meget effektiv behandling, uten bivirkninger. De unike klimatiske faktorene ved Dødehavet, benyttet i et kontrollert og evidensbasert klimaterapiprogram, er en immunmodulerende behandling som er effektiv ved en rekke kroniske lidelser.

Solen stråler annerledes ved Livets sjø!

Kongressens nettside


 

 

Vellykket workshop ved Dødehavet 23.-28. november 2015

Chronic Fatigue, Sun and Immune Response at the Dead Sea

Ambassadør Jon Hanssen-Bauer (t.h.) og sjeflege dr. Marco Harari

Ambassadør Jon Hanssen-Bauer (t.h.) og sjeflege
dr. Marco Harari

Dødehavstiftelsens arbeid høstet lovord og støtte fra Norges ambassadør til Israel, Jon Hanssen-Bauer, under åpningen av den 9. legekonferansen ved Dødehavet 23. november.
Delegater fra Norge, Danmark, Østerrike og Japan var samlet til en ukes fagkonferanse, med fokus på kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS), immunologi og solstråling ved Dødehavet. Deltakerne ga toppskår på evalueringene, med presisering av høyt vitenskapelig nivå og stort faglig og sosialt utbytte.

F.v. prof. Zvi Bentwich, dr. Marco Harari, dr. Shiri Meshner og prof. Johan Moan

F.v. prof. Zvi Bentwich, dr. Marco Harari,
dr. Shiri Meshner og prof. Johan Moan

Legekonferansen er en viktig møteplass for fagutveksling mellom klinikere og vitenskapsmenn. Dødehavstiftelsen har styrket det kliniske forskningssamarbeidet med Ben Gurion-universitetet og Dead Sea and Arava Science Center. Det er et pågående samarbeid med norske fagmiljøer/universiteter om en komparativ oppfølgingsstudie av pasienter med ME/CFS.

Forskere og professorer fra Ben Gurion-universitetet, inkludert professor Zvi Bentwich og dr. Marco Harari, la frem siste nytt fra forskningsfeltet. De unike klimatiske faktorene ved Dødehavet, benyttet i et kontrollert og evidensbasert klimaterapiprogram, kan betraktes som en immunmodulerende behandling som er effektiv ved en rekke kroniske lidelser. Behandlingen er dessuten trygg og uten bivirkninger. Ved Dead Sea and Arava Science Center, DASC, ble det gitt oppdatering om det siste innen forskning på mikrobiomet.

F.v. Dr. Dag G. Storla, Prof. Angel Porgador, Dr. Marco Harari og Prof. Zvi Bentwich

F.v. Dr. Dag G. Storla, Prof. Angel Porgador, Dr. Marco Harari og Prof. Zvi Bentwich

Som gjesteforelesere fra Norge bidro professor Johan Moan og overlege Dag Gundersen Storla, Oslo, med fremragende foredrag og ny kunnskap. Dr. Storla er en av dem i Norge med lengst klinisk erfaring innen feltet ME/CFS. 

Dødehavstiftelsen har gjennom 12 år utviklet et unikt behandlingsprogram, hvor multidisiplinær rehabilitering kombineres med Dødehavets klimaterapi. Dette gir gode langtidsresultater ved ulike kroniske lidelser, inkludert muskel- og skjelettlidelser og kronisk muskelsmertesyndrom. I tillegg er et økende antall unge mennesker med ME/CFS tilbake i studier, arbeid og dagliglivets aktiviteter etter behandling ved Dødehavsklinikken. 

Dr. Marco Harari var konferansens initiativtaker og organisator. Han er leder for Dødehavstiftelsens vitenskapelige forskningskomite, som for øvrig var representert ved professor Zvi Bentwich, Ben Gurion-universitetet og DASC, i tillegg til professor Hugo A. Jørgensen, Universitetet i Bergen.

F.v. Dr. Jan Haslerud, Dr. Marco Harari, Prof. Zvi Bentwich, Prof. Hugo Jørgensen, Dr. Rune Dramsdahl, Dr. Shiri Meshner og Dr. Dag G. Storla

F.v. Dr. Jan Haslerud, Dr. Marco Harari, Prof. Zvi Bentwich, Prof. Hugo Jørgensen, Dr. Rune Dramsdahl, Dr. Shiri Meshner og Dr. Dag G. Storla

Dødehavstiftelsen arrangerte årets Workshop i samarbeid med Ben Gurion University of Health Sciences, Beer Sheva, Soroka University Medical Center, Department of Immunology, Dead Sea and Arava Science Center, Ein Gedi og DMZ Medical Center.  

Neste workshop november 2017. 

 

Dødehavstiftelsen arrangerer årlig legekonferanser, fagseminarer og helseopplysningsmøter. 

Dødehavskonferansen

Dødehavskonferansen arrangeres av Dødehavstiftelsen og er en møteplass for norske legespesialister og fagmiljøer opptatt av å videreutvikle og kvalitetssikre spesialisert rehabiliteringstilbud til kronisk syke mennesker. Det fokuseres på arbeidsrettet rehabilitering og raskere tilbakeføring til arbeid for mennesker med kroniske lidelser.

Fagkonferanse kombinert med spennende historiske og kulturelle opplevelser i Israel.

.

 

"Vitamin D, sol og helse"

Fagkonferanse i Oslo 28.-29. april 2014.         Stor anerkjennelse av dr. Marco Harari og Dødehavsklinikken!

Referat - les mer