Gaver og medlemskap

Stadig flere mennesker må leve med kroniske helseplager som ikke lar seg helbrede. Dagens helsetjenester fungerer ikke tilfredsstillende for denne gruppen, og det er mangel på rehabiliteringsplasser.

Dødehavstiftelsen arbeider for å bedre livskvaliteten til mennesker med kroniske sykdommer,
gjennom å styrke rehabiliteringstilbudet for denne gruppen.

For å klare dette trenger vi din hjelp! Sammen kan vi gjøre forskjellen!

Dødehavstiftelsen er en ideell, non-profit medisinsk organisasjon. Stiftelsen mottar ingen form for offentlig støtte. Virksomheten opprettholdes takket være gaver fra privatpersoner og næringsliv.

Dødehavstiftelsens Venner er en landsomfattende støtteforening. 

Send en gave eller bli medlem nå!  Medlemskontingent er kr. 250,-

Gaver til Dødehavstiftelsen kan settes inn på konto nr. 15030383041

Fra utlandet: IBAN: NO 05 15030383041 BIC: DNBANOK

Dødehavstiftelsen
PO Box 130
4001 Stavanger
Norway