AKTUELT: Siste mulighet for behandlingsplass 26.08 - 16.09: Vær snar! Ring oss på tlf. 51 51 69 84 eller via nettskjema:Ta kontakt for mer informasjon

Ny informasjonsflyer: Natur - Vitenskap - OmsorgBEHANDLING

Dødehavsklinikken er et norsk
rehabiliteringssenter for norske pasienter, lokalisert ved Dødehavet. Klinikken drives av Dødehavstiftelsen. Vito Helse er drifts-selskapet, som er heleid av stiftelsen.

Ved Dødehavsklinikken tilbyr vi medisinsk flerfaglig rehabilitering og klimaterapi. LES MER 

FORSKNING

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager, kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. LES MER

KURS/KONFERANSE

Dødehavstiftelsen arrangerer årlig legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter. LES MER


KALENDER FOR 3 UKERS BEHANDLINGSOPPHOLD

Høst 2017     26/8 - 16/9      22/10 - 12/11

Vår 2018       17/2 - 10/3      10/3 - 2/4         8/4 - 29/4         28/4 - 19/5

Høst 2018     18/8 - 8/9       29/9 - 20/10     20/10 - 10/11     10/11 - 1/12

(med forbehold om endring)

2 ukers medisinsk opphold kan tilrettelegges spesielt for tidligere pasienter. Ta kontakt for mer informasjon


DØDEHAVSTIFTELSEN

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling, arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager kan leve et aktivt liv med god livskvalitet.  LES MER