Dødehavstiftelsens FolkeHelse Event 2017 - God respons og tilbakemeldinger!

P1000724 ny.jpg

Et par hundre mennesker var samlet på Clarion Hotel Stavanger under folkehelsemøtet som ble arrangert av Dødehavstiftelsen, med støtte fra Stavanger kommune og Wiig Gartneri/ Miljøgartneriet.

Dr. Elisabeth Dramsdahl og Kjell Pahr-Iversen

Dr. Elisabeth Dramsdahl og Kjell Pahr-Iversen

Dødehavstiftelsen driver helsebyggende arbeid i form av kunnskapsformidling og utdanning, i tillegg til klinisk behandling ved Dødehavsklinikken. Vito Helse er driftsselskapet heleid av stiftelsen. Arbeidet har pågått siden 2003, uten noen form for offentlig støtte. Siste årene har stiftelsens arbeid vært drevet frem takket være støtte fra private Sponsor Fellow-Ship. Virksomheten drives i samsvar med norske krav og retningslinjer, tilpasset myndighetenes prioriterte helseoppgaver til befolkningen.

Etter velkomsthilsen, ga styreleder Elisabeth Dramsdahl en oppsummerende presentasjon av Dødehavstiftelsens formål og oppgaver.

Kunstkort fra Kjell Pahr-Iversen    

Kunstkort fra Kjell Pahr-Iversen

 

 

Norges store samtidskunstner Kjell Pahr-Iversen ble hedret i anledning sin 80 års dag. Verdenskunstneren gjennom 60 år, med utstillinger fra Mexico via Madrid til Moskva. Gjennom smerte og lidelsens mørke, kan nytt håp og muligheter vokse frem. Gjennom en kontinuerlig skapende og kjempende prosess, formidler Kjell Pahr-Iversen lyset, håpet, gleden og kjærligheten. Lysets mester, det gode mennesket og samfunnsbyggeren, er også styremedlem og Dødehavstiftelsens høye beskytter. Han har skapt 16 vakre akvareller som han har donert til stiftelsens arbeid, likeledes kunstkort, som kan kjøpes til støtte for arbeidet.

Overlege Dag G. Storla

Overlege Dag G. Storla

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe åpnet kveldens FolkeHelse Event og fremhevet betydningen av stiftelsens 14 år lange idealistiske arbeid. Hun ga honnør til de entusiastiske initiativtakere, Jan Haslerud, Rune Dramsdahl og Elisabeth Dramsdahl, som fortsatt står i spissen for det viktige arbeidet. Helsefremmende arbeid  og sykdomsforebygging er noe som angår oss alle. Det er enklere å forebygge enn å reparere sykdom. 

Spesialsykepleier Liv Thorsen

Spesialsykepleier Liv Thorsen

NRK veteran Harald Dale ledet kveldens fire timer lange folkehelsemøte. Kunst av Kjell Pahr-Iversen og musikk av artist Hilde Selvikvåg, dannet ramme rundt årets FolkeHelse Event. Med nøtteblanding og miljøgrønnsaker fra Wiig i pausen, ble det en gjennomført helsebyggende kveld.   Gode evalueringer fra publikum viste stor tilfredshet.

Et knippe av fem solide fagpersoner var ansvarlig for kveldens vitenskapelige innhold:

Sjeflege dr. Marco Harari

Sjeflege dr. Marco Harari

Overlege Dag G. Storla fra Bærum CFS/ME og borelliose klinikk, ga en oversikt over siste nytt innen forskning og behandlingsmuligheter ved CFS/ME. Les mer
«Mikrobiom og Tarmens hemmeligheter»  ved dr. Marco Harari, Medisinsk direktør ved DMZ Medical Center.  Studier av kroppens Mikrobiom gir kunnskap om sykdomsmekanismer og derved håp om nye behandlingsmuligheter for en rekke ulike sykdommer. Les mer
I foredraget «Hvorfor så gode behandlingsresultater ved Dødehavet», ga dr. Marco Harari en innføring i de unike klimatiske faktorene på jordas laveste punkt. Les mer
Spesialsykepleier Liv Thorsen fra Innlandet sjukehus, Helse Sør-Øst, la i sitt foredrag «Helsebygging i hverdagen» vekt på helsefremmende faktorer og hva den enkelte selv kan gjøre for å forebygge sykdom. Les mer
«Norge på smertetoppen!»  Overlege Elisabeth Dramsdahl fra Dødehavskinikken, fortalte at Fibromyalgi og Muskel- og skjelettlidelser er hyppigste årsak til kroniske smerter og en av verdens største helseutfordringer. Les mer

Frisk etter 8 års sjukdom!

Med sine lune humor sammenliknet Erik Kvinge sin lange sykdomsperiode med en ørkenvandring. Han fortalte om tunge år med utmattelsessyndrom, da han varsengeliggende og trengte hjelp til det meste. Han måtte gjøre et valg, enten bli uføretrygded og syk resten av livet, eller å ikke la sykdommen knekke han. Erik valgte at livetmåtte blinoe annet enn å slite ut sofaer hjemme i stuen. Etter å ha brukt mye krefter og penger på alternativ medisin, bleDødehavsklinikken og skolemedisindet som hjalp han ut av sykdommen. Siden har han vært i full dags jobb i fiskeoppdrettsnæringen, ved siden av kyllingoppdrett på hjemgården han er vokst opp. I tillegg er han student og fullfører høyskole studier i havforvaltning. Ingenting er umulig!

 

 

 

Full sal og stor begeistring i Sandnes kulturhus!

Stort og lydhørt publikum i Sandnes kulturhus

Stort og lydhørt publikum i Sandnes kulturhus

Sandnes kulturhus var fylt til trengsel under Dødehavstiftelsens folkehelsemøte 15. juni 2016. Publikum kom tilreisende fra mange kanter av landet, fra Molde, Oslo, Kristiansand, Karmøy, Haugesund, Mandal og Drammen. Det var flere leger og helsepersonell blant tilhørerne. Et lydhørt publikum fikk høre siste nytt av medisinsk kunnskap og forskning innen sol, vitamin D og sykdommen kronisk utmattelses-syndrom ME/CFS, med engasjerte foredrag av professor Johan E. Moan og overlege Dag G. Storla. Spesialsykepleier Liv Thorsen fra Sykehuset Innlandet ga praktisk og nyttig kunnskap omhelsebygging i hverdagen og livsstyrketrening. Overlege Elisabeth Dramsdahl ga en innføring i det unike behandlingstilbudet ved Dødehavs-klinikken, hvor medisinsk klimaterapi er kombinert med et tverrfaglig rehabiliteringsprogram.

Liv Thorsen

Liv Thorsen

Hilde Selvikvåg

Hilde Selvikvåg

Distriktets egen fagekspertise med fastlege Kjell Harald Horpestad og overlege Sigmund Lende fortalte om sine erfaringer med behandlings-tilbudet ved Dødehavet, både som henvisende leger og som kursdeltakere ved Dødehav-stiftelsens fagkonferanser. Erik, frisk etter 8 års sykdomsperiode, delte sin sykehistorie og tilfriskningsprosess i en gripende beretning som gjorde sterkt inntrykk på forsamlingen.

Med Kjell Pahr-Iversens akvareller og artist Hilde Selvikvågs musikalske innslag var det stor begeistring og tilfredshet blant publikum da det 4 timer lange møtet ble avsluttet til fastsatt tid kl. 22.

Arrangementet var støttet av Sandnes kommune.