NYHET 2018!

To ukers Helsefremmende og sykdomsforebyggende opphold, også for pårørende. Unik mulighet 10-24. mars!     Ta kontakt i dag: tlf. 51 51 69 84 (les mer under AKTUELT)


"SAVE THE DATE!"  Workshop 2018 - Konferanse i regi av Dødehavstiftelsen 18-19. juni i Oslo. Program. Påmelding. Praktisk. Godkjent kurs
Tema: Kroniske smerter og utmattelse - fortolkning, diagnostikk og behandling.
Målgruppe: Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre medisinske behandlere.

Ny informasjonsflyer: Natur - Vitenskap - Omsorg


BEHANDLING

Dødehavsklinikken er et norsk
rehabiliteringssenter for norske pasienter, lokalisert ved Dødehavet. Klinikken drives av Dødehavstiftelsen. Vito Helse er drifts-selskapet, som er heleid av stiftelsen.

Ved Dødehavsklinikken tilbyr vi medisinsk flerfaglig rehabilitering og klimaterapi. LES MER 

FORSKNING

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager, kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. LES MER

KURS/KONFERANSE

Dødehavstiftelsen arrangerer årlig legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter. LES MER


KALENDER FOR 3 UKERS BEHANDLINGSOPPHOLD

Høst 2017     26/8 - 16/9       22/10 - 12/11

Vår 2018       17/2 - 10/3       10/3 - 24/3*        7/4 - 28/4         2/6 - 16/6*

Høst 2018     6/10 - 27/10     27/10 - 17/11      15/12 - 5/1.2019

* Helsebygging

(med forbehold om endring)

Ta kontakt for mer informasjon


DØDEHAVSTIFTELSEN

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling, arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager kan leve et aktivt liv med god livskvalitet.  LES MER