AKTUELT: Siste behandlingsgruppe 2017: 22.10 - 12.11 Ring oss på tlf. 51 51 69 84 eller via nettskjema:Ta kontakt for mer informasjon

Vito Helse med nytt kontor i Haugesund: kontaktinfo

Ny informasjonsflyer: Natur - Vitenskap - OmsorgBEHANDLING

Dødehavsklinikken er et norsk
rehabiliteringssenter for norske pasienter, lokalisert ved Dødehavet. Klinikken drives av Dødehavstiftelsen. Vito Helse er drifts-selskapet, som er heleid av stiftelsen.

Ved Dødehavsklinikken tilbyr vi medisinsk flerfaglig rehabilitering og klimaterapi. LES MER 

FORSKNING

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager, kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. LES MER

KURS/KONFERANSE

Dødehavstiftelsen arrangerer årlig legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter. LES MER


KALENDER FOR 3 UKERS BEHANDLINGSOPPHOLD

Høst 2017     26/8 - 16/9      22/10 - 12/11

Vår 2018       27/1 - 17/2      17/2 - 10/3       7/4 - 28/4         16/6 - 7/7

Høst 2018     18/8 - 8/9       6/10 - 27/10     27/10 - 17/11     15/12 - 5/1.2019

(med forbehold om endring)

2 ukers medisinsk opphold kan tilrettelegges spesielt for tidligere pasienter. Ta kontakt for mer informasjon


DØDEHAVSTIFTELSEN

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling, arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager kan leve et aktivt liv med god livskvalitet.  LES MER