MERK DATO: 23. - 28. NOVEMBER 2015

"Chronic Fatigue, Sun and Immune Response at the Dead Sea"
The IX Workshop for Norwegian Physicians.

Dødehavstiftelsen i samarbeid med Ben Gurion University of Health Sciences, Beer Sheva, Soroka University Medical Center, Department of Immunology, Beer Sheva og The Dead Sea and Arava Science Center, Ein Gedi.

LES MER

Ved Dødehavsklinikken gis nå mulighet for to behandlingstilbud.

LES MER

Subsidierte behandlingsplasser tildeles NÅ. Vær rask med å sende søknad.

LES MER

BEHANDLING

Dødehavsklinikken er norsk 
Rehabiliteringssenter for norske pasienter, lokalisert ved Dødehavet. Klinikken drives av Dødehavstiftelsen. Vito Helse er drifts-selskapet som er heleid av stiftelsen.

Ved Dødehavsklinikken gis mulighet for to ulike behandlingstilbud:

1. Flerfaglig/Multidisiplinær Rehabiliering med integrert Medisinsk Klimterapi.
2. Medisinsk Klimaterapi.    LES MER

FORSKNING

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager, kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. LES MER

KURS/KONFERANSE

Dødehavstiftelsen arrangerer årlige legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter. LES MER


KALENDER FOR 3 UKERS BEHANDLINGSOPPHOLD

Høst 2015     23/8 - 13/9*      11/10 - 1/11       1/11 - 22/11

Vår 2016       21/2 - 13/3        13/3 - 3/4       27/3 - 17/4*      mai/juni

Høst 2016     28/8 - 18/9*      18/9 - 9/10      3/10 - 20/11      

* Medisinsk klimaterapi.

2 ukers medisinsk opphold kan tilrettelegges spesielt for tidligere pasienter. Ta kontakt for mer informasjon. 


DØDEHAVSTIFTELSEN

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling, arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager kan leve et aktivt liv med god livskvalitet.  LES MER