Ledige behandlingsplasser i høst!

Les mer

Vellykket Workshop ved Dødehavet

"Chronic Fatigue, Sun and Immune Response at the Dead Sea"

Dødehavstiftelsens arbeid høstet lovord og støtte fra ambassadør Jon Hanssen-Bauer,
under åpningen av den 9. legekonferansen ved Dødehavet 23. november 2015. 
Les mer
Neste Workshop november 2017. 

Ambassadør Jon Hanssen-Bauer, Den Norske Ambassaden og sjeflege Dr. Marco Harari

Ambassadør Jon Hanssen-Bauer, Den Norske Ambassaden og sjeflege Dr. Marco Harari

BEHANDLING

Dødehavsklinikken er norsk
Rehabiliteringssenter for norske pasienter, lokalisert ved Dødehavet. Klinikken drives av Dødehavstiftelsen. Vito Helse er drifts-selskapet som er heleid av stiftelsen.

Ved Dødehavsklinikken gis mulighet for to ulike behandlingstilbud:

1. Flerfaglig/Multidisiplinær Rehabiliering med integrert Medisinsk Klimaterapi.
2. Medisinsk Klimaterapi. LES MER 

FORSKNING

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager, kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. LES MER

KURS/KONFERANSE

Dødehavstiftelsen arrangerer årlig legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter. LES MER


KALENDER FOR 3 UKERS BEHANDLINGSOPPHOLD

Vår 2016       21/2 - 13/3        27/3 - 17/4     

Høst 2016     11/9 - 2/10        30/10 - 20/11      

2 ukers medisinsk opphold kan tilrettelegges spesielt for tidligere pasienter. Ta kontakt for mer informasjon. 


DØDEHAVSTIFTELSEN

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling, arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager kan leve et aktivt liv med god livskvalitet.  LES MER