SISTE NYTT: Dødehavstiftelsen ønsker å bidra til å avhjelpe den vanskelige situasjonen som er oppstått etter at Oslo Universitetssykehus har kansellert behandlingsreisene til Tyrkia. Ved Det norske rehabiliteringssenteret Dødehavsklinikken kan pasientene få hjelpen de trenger.BEHANDLING

Dødehavsklinikken er et norsk
rehabiliteringssenter for norske pasienter, lokalisert ved Dødehavet. Klinikken drives av Dødehavstiftelsen. Vito Helse er drifts-selskapet, som er heleid av stiftelsen.

Ved Dødehavsklinikken tilbyr vi medisinsk flerfaglig rehabilitering og klimaterapi. LES MER 

FORSKNING

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager, kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. LES MER

KURS/KONFERANSE

Dødehavstiftelsen arrangerer årlig legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter. LES MER


KALENDER FOR 3 UKERS BEHANDLINGSOPPHOLD

Vår 2017       26/2 - 19/3      19/3 - 9/4

Høst 2017     27/8 - 17/9      15/10 - 5/11

     

2 ukers medisinsk opphold kan tilrettelegges spesielt for tidligere pasienter. Ta kontakt for mer informasjon

Ny informasjonsflyer: Natur - Vitenskap - Omsorg


DØDEHAVSTIFTELSEN

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling, arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager kan leve et aktivt liv med god livskvalitet.  LES MER